Naukowcy z włoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL S.A. urządzenie Delta Printing System

XTPL, globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, poinformował o przyjęciu nowego, piątego już zamówienia na urządzenie Delta Printing System. Zamawiającym jest Wydział Inżynierii Informacji (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DII) z Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Oparte na innowacyjnej, autorskiej technologii nanodruku i przeznaczone do szybkiego prototypowania urządzenie będzie wykorzystywane przez zespół badawczy do nanoszenia wybranych materiałów w celu wytworzenia ultraczułej i biodegradowalnej bioelektroniki organicznej oraz matrycy biosensora organicznego.

 

Delta Printing System trafi do rąk ekspertów w dziedzinie powstającej zintegrowanej elektroniki i bioelektroniki, fizyki zaawansowanych urządzeń półprzewodnikowych oraz urządzeń symulujących pracę mózgu przez kontrolę jonów jako nośników sygnału, a także symulacji i modelowania tranzystorów organicznych i amorficznych, którzy pracują w ramach grupy naukowej Mikroelektroniki i Rozwoju Technologii z Wydziału Inżynierii Informacyjnej Uniwersytetu kierowanej przez prof. Fabrizio Torricelli.

Sprzedaż kolejnego urządzenia Delta Printing System dla tak uznanych naukowców z Uniwersytetu w Brescii otwiera nam nowe możliwości dla zastosowania unikalnej technologii XTPL. Wesprze ona badania nad opracowaniem zaawansowanych wysokoczułych i docelowo biodegradowalnych biosensorów. Tego typu biosensory będą mogły dodatkowo znaleźć zastosowanie w biomedycynie, w urządzeniach diagnostycznych nowej generacji, czy też medycynie spersonalizowanej.. Dla XTPL jest to niezwykła okazja do wejścia w kolejny segment rynku, zaś dzięki pozycji DII wśród odbiorców przemysłowych, zwiększenia potencjału komercjalizacyjnego naszej technologii. mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Pracom związanym z opracowaniem nowej klasy biodegradowalnych biosensorów organicznych oraz rozwojem bioelektroniki drukowanej przewodzić będzie prof. Fabrizio Torricelli z Uniwersytetu w Brescii, uznany przez międzynarodowe grono naukowców i producentów bioelektroniki ekspert i lider opinii w zakresie analizy teoretycznej i eksperymentalnej materiałów organicznych oraz tlenków amorficznych, jak również w zakresie projektowania zaawansowanych biosensorów oraz zintegrowanej bioelektroniki.

Jednym z obszarów naszych zainteresowań badawczych jest rozwój technologii wspomagających dla produkcji nowoczesnej klasy biosensorów, które są oczekiwane przez globalnych odbiorców przemysłowych, natomiast muszą odpowiadać ich aktualnym wymogom, jakim jest m.in. dbałość o środowisko naturalne. Innym aspektem jest zdolność do mikrofabrykacji – czyli do budowy mikrometrycznych urządzeń i elementów. Mikroprodukcja urządzeń bioelektronicznych do detekcji pojedynczej cząsteczki wymaga możliwości nanoszenia ultracienkich struktur przewodzących o szerokości i zachowanym między nimi odstępie poniżej 1 mikrometra i dodatkowo o odpowiednim współczynniku lepkości. Dotychczas nasz Uniwersytet nie posiadał odpowiedniego systemu do tego przeznaczonego – takie rozwiązanie nie było dostępne w skali światowej. Po zapoznaniu się z technologią XTPL, jej unikalnymi możliwościami, zdecydowaliśmy się na zakup urządzenia Delta Printing System. Inwestycja ta zdecydowanie zwiększy potencjał tworzonego przez DII laboratorium Smart Devices. Naszym celem badawczym, który następnie chcemy wdrożyć dla naszych partnerów komercyjnych jest opracowanie ultraczułych organicznych drukowanych biosensorów zintegrowanych z trójwymiarowymi, dopasowującymi się i elastycznymi podłożami, które to biosensory po wykorzystaniu będą ulegać biodegradowalności. Przeznaczone będą przede wszystkim dla branży biomedycznej. W tym kierunku planujemy dłuższą współpracę z XTPL – wyjaśnia Fabrizio Torricelli, Prof. Uniwersytetu w Brescii.

Globalny rynek biosensorów w 2021 został wyceniony 25,5 mld USD, zaś do 2026 ma osiągnąć 36,7 mld USD. Oczekuje się, że w latach 2021-2026 jego CAGR wyniesie 7,5%. (za: MarketsandMarkets Research). Analitycy wskazali, że wśród kluczowych czynników napędzających ten rynek są: pojawienie się biosensorów opartych na nanotechnologii, rosnąca częstość występowania chorób zakaźnych i chorób cywilizacyjnych, takich jak powikłania kardiologiczne, cukrzyca i obecna pandemia COVID-19, zwiększająca zapotrzebowanie na diagnostykę point-of-care oraz opiekę domową.

Jednocześnie, CAGR rynku urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

XTPL konsekwentnie rozwija linię biznesową urządzeń prototypujących dla branży mikroelektroniki. Dotychczas dostarczyła już cztery takie urządzenia do wyselekcjonowanego grona odbiorców jakimi są instytuty badawcze, których postępy prac B+R oraz wykorzystywane w ich trakcie technologie są na bieżąco monitorowane przez globalnych graczy rynku przemysłowego.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

 

Read more