Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT zakupił urządzenie Delta Printing System od XTPL S.A.

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, zawarł umowę sprzedaży z Siecią Badawczą Łukasiewicz Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT. Umowa dotyczy sprzedaży i dostawy drukarki do prototypowania Delta Printing System.

 

Zawarcie umowy jest wynikiem pozytywnego dla Spółki rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii. Instytut ten prowadzi badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarze inżynierii materiałowej oraz biotechnologii. Zamówione urządzenie Delta Printing System będzie wykorzystywane w badaniach w zastosowaniach fotonicznych.

Skutecznie komercjalizujemy nasze drukarki do szybkiego prototypowania oraz prac B+R oraz wysokostężone tusze przewodzące zawierające nanocząstki srebra. Dotychczas łącznie sprzedaliśmy trzy urządzenia Delta Printing System. Pierwsza od początku tego roku działa na Uniwersytecie w Stuttgarcie, druga jeszcze w tym roku także zostanie dostarczona do klienta z Niemiec. Cieszymy się bardzo, że urządzenie, które trafi do PORT-u będzie pierwszym pracującym w laboratorium naszego klienta w Polsce, w zespole prof. Alicji Bachmatiuk, wybitnej badaczki w zakresie inzynierii materialowej.mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Kolejna transakcja sprzedaży drukarki potwierdza wysoki potencjał komercjalizacyjny tej grupy produktowej która, przypominam, stanowi swoisty przyczółek dla wdrożenia technologii rozwijanej przez XTPL na liniach przemysłowych. Od strony czysto finansowej wzmacniamy nasz cash flow nie tylko w krótkim terminie, ale budujemy również bazę dla powtarzalnych przychodów z tytułu materiałów eksploatacyjnych do Delta Printing System. Realizację umowy, tj. dostawę i instalację urządzenia oraz szkolenie personelu do jego obsługi przewidujemy jeszcze w tym roku, co oznacza iż przychody z tytułu transakcji w całości zasilą wynik finansowy 2021dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. Finansowych XTPL S.A.

Szacowana globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac R&D oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej w zakresie szeroko pojętej elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to ogólnopolski projekt połączenia nauki z biznesem o wysokim potencjale komercyjnym. Jest to unikalny gracz rynkowy dostarczający kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. W strukturze Sieci znajdują się 32 instytuty badawcze zatrudniające osiem tysięcy pracowników. Sieć Badawcza Łukasiewicz, do której należy PORT, to trzecia co do wielkości tego typu sieć w Europie.

Cieszymy się na włączenie do naszych laboratoriów typu clean-room urządzenia Delta Printing System. Ta unikalna drukarka będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczo rozwojowych w obszarze fotoniki. Jednym z wyzwań w tym obszarze jest zaawansowana mikro-integracja elementów fotonicznych. Widzimy tutaj duży potencjał dla Drukarki Delta Printing System w naszych pracach, ale i generalnie w nowych dynamicznie rozwijających sie naukowo i komercyjnie technologiach fotonicznych. Nasza współpraca z XTPL jest też doskonałym przykładem wielowymiarowych wzajemnych korzyści, jakie mogą osiągać blisko ze sobą współpracujące jednostki badawcze i firmy technologiczne. – wyjaśnia dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk, Dyrektor Centrum Inżynierii Materiałowej.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 roku ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more