XTPL S.A. wnioskuje o patent dotyczący nowej metody druku struktur przewodzących przeznaczonej dla przemysłu elektroniki

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, poinformował o złożeniu czwartego już w roku bieżącym wniosku patentowego dotyczącego ochrony opracowanej przez Spółkę konkurencyjnej metody druku siatek przewodzących. Innowacyjna metoda umożliwia transfer wytworzonej siatki na inne podłoże.

Opracowane przez XTPL rozwiązanie druku siatek przewodzących jest nieosiągalne dla żadnej innej wykorzystywanej obecnie metody.  Zbudowane z podłużnych i poprzecznych linii przewodzących prąd siatki przewodzące wykorzystywane są do tworzenia transparentnych warstw przewodzących, które nie pochłaniają światła i mogą być wykorzystywane jako elektrody np. w wyświetlaczach OLED.

Nasz wynalazek umożliwi większą swobodę w projektowaniu urządzeń elektronicznych nowej generacji, których elementem jest właśnie siatka przewodząca. Dzięki naszemu rozwiązaniu, które zamierzamy opatentować, możliwe będzie nałożenie takiej struktury przewodzącej na podłoże stałe np. szklane, a następnie przeniesienie jej na podłoże docelowe, które charakteryzuje się elastycznością. Usprawni i ułatwi to proces przemysłowego wytwarzania urządzeń mikroelektronicznych – wyjaśnia Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Uzyskanie ochrony patentowej dla nowego rozwiązania technologicznego pozwoli Spółce zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną poprzez możliwość optymalizacji parametrów elektrycznych siatki bez ograniczeń związanych z podłożem.

Łącznie Spółka posiada już 24 zgłoszenia patentowe. Systematyczne rozszerzenie chmury patentowej zapewnia ochronę globalnym rozwiązaniom XTPL. Ochrona wynalazku obowiązuje już od chwili złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. Rozwój i ochrona rodziny patentowej wpływają na budowanie wartości spółek technologicznych oraz ich pozycję biznesową w procesach komercjalizacji.

XTPL w 2021 roku przeszedł z fazy podmiotu badawczo-rozwojowego do fazy podmiotu komercjalizującego swoje produkty, czego potwierdzeniem było wypracowanie w I półroczu 143 tys. PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług (trzykrotny wzrost r/r). Dwie pierwsze linie biznesowe: drukarki demonstracyjne Delta Printing System oraz nanotusze znalazły już swoich odbiorców. Na wdrożenie przemysłowe oczekują jeszcze projekty, nad którymi Spółka pracuje wspólnie z przedstawicielami globalnych producentów elektroniki. Trzy spośród dziewięciu zaawansowanych i prowadzonych obecnie przez Spółkę przedsięwzięć znajdują się najbliżej tego celu.

Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more