XTPL S.A. sprzedała urządzenie drukujące Delta Printing System do Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku zaawansowanej elektroniki, poinformował o zawarciu z niemiecką uczelnią Karlsruhe Institute of Technology (KIT) umowy sprzedaży dotyczącej urządzenia drukującego Delta Printing System, do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i prototypowania. Drukarka zostanie dostarczona do Light Technology Institute (LTI) – jednostki działającej w ramach KIT, jeszcze w 2021 roku.

 

Karlsruhe Institute of Technology (KIT) jest publiczną uczelnią techniczną i jedną z największych instytucji badawczo-naukowych w Niemczech. W jej ramach działa Light Technology Institute (LTI) – jednostka kierowana przez prof. Uli Lemmera, zajmującą się badaniami oraz rozwojem technologii związanych z emisją światła (m.in. organicznymi jak i nieorganicznymi diodami LED) oraz nowych rozwiązań w elektronice drukowanej.

Delta Printing System to stworzone przez XTPL urządzenie drukujące przeznaczone do zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych i szybkiego prototypowania z wykorzystaniem technologii UPD (ang. Ultra-Precise Deposition) opracowanej przez Spółkę. W ramach projektów prowadzonych w LTI drukarka będzie wykorzystywana do prac związanych z rozwojem nanotechnologii do zastosowań w mikroelektronice oraz optoelektronice.

Cieszy fakt, że nasze urządzenie pojawi się na tak prestiżowej uczelni, jak Karlsruhe Institute of Technology w Niemczech. Władze Instytutu szczególnie doceniają wysoką precyzję oraz wydajność nanoszenia mikrostruktur poniżej 10 µm. Nasza technologia pomoże im drukować struktury przewodzące na powierzchniach o różnych właściwościach i bardzo złożonych topografiach bez utraty ultra wysokiej rozdzielczości. Wierzymy, że obecność w światowej klasy jednostce naukowej kierowanej przez prof. Uli Lemmera, z którą współpracują także nobliści, pozwoli na dostarczenie opracowanej przez nas technologii UPD szerokiemu kręgu kontrahentów komercyjnych. Współpraca z instytutem KIT otwiera nam kolejne drzwi na drodze do przemysłowej komercjalizacji naszej technologii – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Rynek prototypowania

W swojej działalności XTPL dąży nie tylko do ostatecznej komercjalizacji opracowanych rozwiązań technologicznych w poszczególnych branżach elektroniki drukowanej, ale także stopniowo zwiększa udział w rynku prototypowania urządzeń elektronicznych, który ma odnotować CAGR na poziomie ok. 31% w latach 2021-2031 (źródło: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

Pierwszy demonstrator technologii: Delta Printing System został dostarczony na początku 2021 r. przez Spółkę do laboratorium typu clean-room w Institut für Großflächige Mikroelektronik (IGM), Uniwersytetu w Stuttgarcie (Niemcy).

XTPL S.A. samodzielnie opracowuje innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, które kieruje do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more