Udany pierwszy kwartał 2021 dla XTPL S.A.

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, podsumował I kwartał br.. W tym okresie Spółka osiągnęła kolejne kamienie milowe w zakresie komercjalizacji oferowanych rozwiązań oraz w prowadzonych procesach ewaluacji opracowanej technologii na potrzeby wskazanych przez producentów urządzeń nowych generacji wdrożeń przemysłowych. Utrzymano dyscyplinę kosztową, a także bezpieczny poziom środków pieniężnych.

 

  • W styczniu Spółka zainstalowała i z sukcesem uruchomiła pierwszy system demonstracyjny Delta Printing System w laboratorium typu clean-room Uniwersytety w Stuttgarcie w Niemczech.
  • Rozbudowane zostało portfolio produktowe o tusz IJ36 przeznaczony do technologii druku strumieniowego.
  • W I kwartale 2021 r. XTPL wypracowało 65 tys. PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług, w stosunku do 39 tys. PLN rok wcześniej. 
  • Skonsolidowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 624 tys. PLN, wobec 893 tys. PLN zanotowanych w I kw. 2020 r.
  • Zaliczki otrzymane na poczet kosztów realizacji projektu dotacyjnego wyniosły 352 tys. PLN.
  • Spółka kontynuowała dyscyplinę w zakresie kosztów operacyjnych, które w I kw. 2021 r. wynosiły 2.962 tys. PLN, w stosunku do 4.586 tys. PLN w roku poprzednim.
  • Skonsolidowana strata netto w ujęciu r/r została obniżona o 35% do poziomu -2 250 tys. PLN.
  • Poziom środków pieniężnych na koniec I kwartału br. wyniósł 8.601 tys. PLN w stosunku do 10.478 tys. PLN na koniec 2020 r.
  • Na koniec marca br. skonsolidowana wartość zapasów Spółki wynosiła 383 tys. PLN. XTPL przygotowuje się do rozpoczęcia sprzedaży związanej z procesem komercjalizacji technologii oraz produktów.

 

W minionym kwartale najważniejszymi wydarzeniami w rozwoju XTPL były instalacja oraz uruchomienie pierwszej drukarki demonstracyjnej Delta Printing System w laboratorium typu clean-room na Uniwersytecie w Stuttgarcie, oraz osiągnięcie kamieni milowych związanych z trwającymi procesami ewaluacji naszej technologii. W ścisłej współpracy z naszymi kontrahentami, działającymi na zlecenie potencjalnych klientów końcowych, rozwinęliśmy m.in. technologię wydruku ultracienkich linii przewodzących o wysokiej gęstości z zachowaniem zadanych przez Klienta mikrometrycznych odstępów między nimi. Przeprowadzony test potwierdził zachowanie przewodności tych struktur bez występowania niepożądanego zjawiska zwarcia. Ponadto, uzyskaliśmy oczekiwany wysoki stopień powtarzalności drukowanych linii przewodzących na warstwie elektrycznej wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED. To rozwiązanie istotnie przybliża nas do sukcesu komercjalizacyjnego w segmencie naprawy defektów produkcyjnych wyświetlaczy OLED nowej generacji. Warto tutaj także dodać, że nasza technologia w segmencie napraw zarówno defektów wyświetlaczy, jak i zaawansowanych układów scalonych pomoże zwiększyć wydajność produkcji u klientów końcowych, co wpłynie na popularyzację nowych produktów  – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

W I kwartale br. Spółka zrealizowała 3 zamówienia nanotuszów do klientów ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Łącznie, od rozpoczęcia komercjalizacji nanotuszów w 2020 roku, do chwili obecnej XTPL zrealizowało 12 zleceń na te produkty. Ponadto, na początku roku sfinalizowano realizację pierwszego komercyjnego zamówienia na drukarkę demonstracyjną XTPL Delta Printing System. Zaangażowanie Spółki w tych obszarach wpłynęło na zanotowanie przez XTPL 689 tys. PLN łącznych skonsolidowanych przychodów netto (932 tys. PLN w I kw. 2020 r.). Należy podkreślić, że mimo, że sprzedaż nanotuszów i drukarek XTPL nie jest głównym produktem Spółki, ich komercjalizacja ma znaczący potencjał rynkowy i będzie generowała rosnące przychody, równolegle do prac nakierowanych na  pierwsze wdrożenia przemysłowe.

Łączna wartość środków pozyskanych z dotacji (refundacje i zaliczki) w I kwartale 2021 r. wyniosła 976 tys. zł, w porównaniu do 893 tys. zł w poprzednim roku. W tym roku korzystamy nie tylko z narzędzia refundacji poniesionych kosztów (624 tys. PLN) – ujętych w pozycji przychodowej, ale również z zaliczek na przyszłe koszty projektu. Zaliczki, które w pierwszym kwartale zasiliły Spółkę w kwocie 352 tys. zł, ujmowane są w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Są to środki, które mieliśmy fizycznie na rachunku i umiejętnie z nich korzystamy. Kolejną i najważniejszą zmianą jest fakt, że w minionym kwartale zrealizowaliśmy sprzedaż naszych produktów o wartości 65 tys. PLN. Wartość tej sprzedaży będzie stopniowo wzrastać. Jednocześnie, nadal zachowujemy przyjętą w roku ubiegłym dyscyplinę kosztową – koszty w I kwartale w ujęciu r/r zostały obniżone o 27%, nie wliczając efektu programu motywacyjnego. Warto także zwrócić uwagę na pozycję zapasów, na której odnotowaliśmy wzrost do poziomu 383 tys. PLN, co związane jest z rosnącą sprzedażą naszych produktów – wyjaśnia Jacek Olszański, Członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy XTPL S.A.

W omawianym okresie, XTPL po analizie potencjału rynkowego oraz informacjach otrzymywanych od klientów, rozbudowało portfolio produktowe o tusz IJ36, przeznaczony do technologii druku strumieniowego. Jest to jedna z najczęściej stosowanych metod druku w obszarze badawczo-rozwojowym, ze względu na możliwość prostego i szybkiego prototypowania przy relatywnie niskim koszcie oraz zmniejszonej ilości generowanych odpadów.

Pierwsze miesiące 2021 r. przyniosły także kolejny przełom w postaci pozyskania nowych partnerów biznesowych w celu promowania technologii XTPL w Azji. Nowi dystrybutorzy: Bandi Consortia w Korei Południowej oraz YI XIN Technology w Chinach, przyczynią się do przyspieszenia kolejnych etapów procesu komercjalizacji przemysłowej.

Konsekwentnie dążymy do postawionego sobie celu w postaci komercjalizacji przemysłowej naszych rozwiązań technologicznych. Obserwujemy i słuchamy rynku, stąd rozszerzanie oferty nanotuszów oraz stałe ulepszanie ich parametrów, pozyskanie partnerów biznesowych, a także rozbudowa naszej chmury patentowej. W tym roku złożyliśmy już dwa nowe wnioski patentowe, zaś w opracowaniu znajdują się następne. Nasze wysiłki oraz zaangażowanie w rozwój technologii zostały dostrzeżone przez rynek i branżę. Wyrazem tego było otrzymanie na przełomie 2020 i 2021 roku nagrody International Display Workshop za najlepszy referat na tej branżowej konferencji, a także uplasowanie XTPL na liście najlepszych firm innowacyjnych na świecie LUX Research. Eksperci LUX oceniali firmy pod kątem ich technologii, strategii biznesowej, przywództwa i pozycji na rynku. Otrzymane nagrody oraz wyróżnienia potwierdzają nie tylko innowacyjność oferowanych rozwiązań oraz produktów, ale także ich skuteczność oraz istniejące zapotrzebowanie rynku. Jednocześnie stanowią kolejny element budujący wartość Spółki w oczach aktualnych i przyszłych klientów – mówi Filip Granek.

W I kw. 2021 r. XTPL brało udział także w wydarzeniach branżowych takich jak Innovations in Large-Area Electronics – INNOLAE2021 czy International Exhibition and Conference for Printed Electronics – LOPEC, których celem jest budowanie świadomości na temat technologii i rozwiązań innowacyjnego nanodruku wśród potencjalnych klientów. Zaś na początku kwietnia br. Spółka uczestniczyła w prestiżowej konferencji inwestorskiej VIRTUAL ZÜRS zorganizowanej przez Raiffeisen Bank International, podczas której Zarząd prezentował strategię rozwoju oraz dotychczasowe osiągnięcia przed 8 międzynarodowymi instytucjami m.in. funduszami inwestycyjnymi.

Niedawno XTPL informowała o otrzymaniu tytułu „Najcenniejszej marki produktu optoelektronicznego” oraz „Najcenniejszej marki materiałów do produkcji komponentów optoelektronicznych” podczas Display & Touch Industry Conference 2021 (DTIC 2021) – jednej z najważniejszych konferencji branżowych producentów wyświetlaczy w Chinach. Technologia Spółki była prezentowana przez dystrybutora XTPL na tamtejszym rynku – Yi Xin Technology. Wydarzenie odbywało się w Ningbo (Chiny) pod koniec kwietnia br. i uczestniczyło w nim blisko 600 najważniejszych przedstawicieli firm na rynku chińskim, dostarczających materiały i sprzęt do produkcji optoelektroniki m.in. Visionox, BOE, Changyang Technology.

XTPL S.A. samodzielnie opracowuje innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, które kieruje do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Read more