XTPL S.A. rozszerza swoją chmurę patentową i składa kolejny wniosek

XTPL S.A., światowy lider przełomowych rozwiązań nanodruku dla globalnego rynku elektroniki, złożył wniosek patentowy do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO). Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest opracowana przez Spółkę metoda kontroli parametrów geometrycznych kartridża, będącego elementem opracowanego przez XTPL urządzenia drukującego.

 

Łącznie Spółka posiada już 22 zgłoszenia patentowe. Systematyczne rozszerzenie chmury patentowej zapewnia ochronę globalnym rozwiązaniom XTPL. Ochrona wynalazku obowiązuje już od chwili złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu. Rozwój i ochrona rodziny patentowej wpływają na budowanie wartości spółek technologicznych oraz ich pozycję biznesową w procesach komercjalizacji.

– Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej bardzo istotnie przekłada się na wartość spółki – zakres i odpowiednie jej zabezpieczenie decydują o określonej pozycji na rynku. Odpowiednio wysoki poziom ochrony IP ma na celu zagwarantowanie bezpiecznej komercjalizacji oraz zapewnienie odpowiedniej pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami. O potencjale własności intelektualnej decyduje także poziom szacowanych na jej bazie przychodów, oczekiwanych po wdrożeniu danego rozwiązania na rynek w poszczególnych polach aplikacyjnych. Jeśli chodzi o XTPL, to platformowy charakter naszych technologii pozwala na jej efektywne wdrożenie w wielu polach aplikacyjnych, stąd potencjał spółki jest znaczący. Dlatego konieczne jest systematycznie zabezpieczanie naszych rozwiązań poprzez poszerzanie chmury patentowej. Jest to jeden z filarów budowy wartości XTPL – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

I dodaje:

– Istotność informacji związanych z ochroną IP jest na tyle ważna, że zdecydowaliśmy o informowaniu rynku, inwestorów o każdym złożonym przez nas wniosku patentowym.

Jak podała Spółka, przedmiotem złożonego wniosku patentowego jest uzyskanie ochrony dla metody kontroli parametrów geometrycznych kartridża, będącego elementem opracowanego przez XTPL urządzenia drukującego.

– Kartridż to jeden z kluczowych elementów naszych urządzeń drukujących. Pełni on rolę zasobnika nanotuszu oraz wtłacza tusz do dyszy drukującej urządzenia. W przypadku druku struktur o niewielkim rozmiarze, mikrometrycznych konieczna jest wysoka precyzja wytwarzania poszczególnych elementów naszych urządzeń. Prawidłowe działanie kartridża determinowane jest przez szereg parametrów, w tym jego geometrię. Z tego powodu zespół badawczo-rozwojowy XTPL rozwinął szybką i precyzyjną metodę kontroli parametrów geometrycznych kartridża oraz zbudował odpowiedni układ pomiarowy. Metoda jest skuteczna, ale nowatorska, dlatego zdecydowaliśmy o dokonaniu zgłoszenia patentowego w tym zakresie. Poprawne funkcjonowania kartridża jest jednym z kluczowych aspektów technologii XTPL – wyjaśnia Filip Granek.

XTPL stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie autorskiej technologii druku UPD i jej zastosowań w rozwiązaniach dla przemysłu wyświetlaczy, półprzewodników oraz zaawansowanych płytek PCB. Przemysł ten to głównie branża elektroniki drukowanej, która rośnie bardzo dynamicznie. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

Od 12 kwietnia br. XTPL S.A. wchodzi w skład nowego  giełdowego Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR – zainicjowanego przez GPW oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz w celu promowanie najbardziej innowacyjnych spółek publicznych, które rozwijają swój potencjał we współpracy z sektorem naukowym.

Read more