XTPL S.A. otrzyma ponad 7,6 mln zł dofinansowania od NCBR

XTPL S.A., światowy lider przełomowych rozwiązań nanodruku dla globalnego rynku elektroniki poinformował o otrzymaniu od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rekomendacji w zakresie udzielenia dofinansowania na projekt pn. „Opracowanie przełomowej technologii druku mikrometrycznych struktur przewodzących 3D z wykorzystaniem innowacyjnej głowicy zdolnej do druku na podłożach nieplanarnych oraz kompatybilnego tuszu, do zastosowań w elektronice drukowanej”. Realizacja projektu ma kosztować ponad 11,6 mln zł, z czego blisko 7,7 mln zł będzie pochodziło z rekomendowanego dla Spółki dofinansowania.

Projekt, o którego dofinansowanie Spółka wnioskowała, dotyczy opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii druku ultracienkich (mikrometrycznych) struktur przewodzących na podłożach 3D. Ta metoda druku technologicznego znajdzie zastosowanie w branży elektroniki drukowanej m.in. paneli dotykowych, wyświetlaczy, płytek obwodu drukowanego PCB.

– Naszym celem jest wypełnienie obecnej na rynku luki technologicznej, w której istnieje potrzeba precyzyjnego druku na skomplikowanych podłożach połączeń metalicznych przewodzących prąd. Chodzi szczególnie o podłoża niepłaskie, z trójwymiarową topografią. W postępującym globalnie w mikroelektronice procesie miniaturyzacji połączeń elektronicznych na trójwymiarowych chipach ważna jest cenna powierzchnia układów półprzewodnikowych. Pojawia się konieczność wytwarzania tego typu skomplikowanych połączeń elektronicznych w sposób addytywny, jednocześnie umożliwiając umieszczenie dużej ilości połączeń na małej powierzchni mikro chipów, czyli dużą gęstość ich upakowania oraz redukcję szerokości wytworzonych pojedynczych połączeń. Nasz zespół badawczo-rozwojowy pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i tym samym nad zaproponowaniem potencjalnym klientom innowacyjnego rozwiązania. Cieszymy się, że NCBR dostrzega istotną wartość naszego projektu i przyznało rekomendację dla dofinansowania. Pozostaje nam oczekiwać na podpisanie umowy o dofinansowaniewyjaśnia dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale ubr. i ma potrwać do końca września 2023 roku. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach konkursu Szybka Ścieżka 6/1.1.1/2020, który skierowany był do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Spośród złożonych i ocenionych 601 wniosków, wyłoniono tylko 169 projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie. Łączna wartość dofinansowania  może wynieść 774 236 424,38 zł. Jak zastrzegło NCBR „rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie w szczególności w wyniku weryfikacji dopuszczalnej wysokości pomocy de minimis przed zawarciem umowy”.

INNOWACYJNOŚĆ CENIONA NA GPW

Innowacyjność to wartość dostrzeżona także przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, na której parkiecie notowany jest XTPL. Dzisiaj (12 kwietnia) odbędzie się pierwsze notowanie nowego giełdowego Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR. Jest to wspólne przedsięwzięcie GPW oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz i ma ono na celu promowanie najbardziej innowacyjnych spółek publicznych, które rozwijają swój potencjał we współpracy z sektorem naukowym.

Indeks będzie kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR będą udostępniane przez GPW Benchmark autoryzowanym agencjom informacyjnym, tak samo jak inne indeksy giełdowe. XTPL S.A. znalazło się w pierwszym składzie Indeksu wśród 14 spółek giełdowych notowanych na parkiecie głównym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect.

Gratulujemy Sieci Badawczej Łukasiewicz, która skutecznie realizuje trudną misję współpracy obszarów nauki i przemysłu, dynamicznego rozwoju w ostatnich dwóch latach. Włączenie XTPL do nowoutworzonego Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR to dla nas duże wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że innowacyjność, na której oparta jest nasza działalność została dostrzeżona. Również współpraca z Instytutem Łukasiewicza to dla nas cenna relacja i wsparcie w dalszym rozwoju opracowanych technologii oraz produktów. Liczę, że włączenie nas do nowego indeksu będzie stanowić dodatkową wartość naszej działalności i znajdzie przełożenie w wartości budowanej dla naszych Akcjonariuszy oraz przyszłych Inwestorów. – mówi Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Lista spółek uwzględnionych w Indeksie Łukasiewicza INNOVATOR będzie aktualizowana w marcu, czerwcu, we wrześniu i w grudniu, po ostatniej sesji danego miesiąca.

Spółka blisko współpracuje z Siecią Badawczą Łukasiewicz w zakresie dostępu do najnowocześniejszego zaplecza badawczego, realizacji wybranych usług badawczych oraz prac nad realizacją zaawansowanych programów rozwojowych.

XTPL to firma działająca w innowacyjnej branży elektroniki drukowanej, dla potrzeb której dostosowuje swoją autorską technologię nanodruku. Jest to unikalna na skalę globalną metoda ultraprecyzyjnego druku w pełni skalowalna, efektywna kosztowo i co istotne przełomowa w zakresie addytywności. W obszarze opracowanej technologii oraz pól jej aplikacji – czyli możliwych zastosowań, rozwiązania Spółki chronione są licznymi zgłoszeniami patentowymi.

Read more