XTPL – podsumowanie III kwartału 2020 roku

  • Podpisanie umowy z Uniwersytetem w Stuttgarcie, Institut für Großflächige Mikroelektronik “IGM” dotyczącej dostawy demonstratora technologii UPD (istotne zdarzenie po Dacie Bilansowej)
  • Pozyskanie 12,85 mln zł na dalszy rozwój Spółki w wyniku zakończonej rundy finansowej
  • Rozbudowa chmury patentowej
  • Rekomendacja „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję przez Niemiecki MainFirst Bank AG

 

“Miniony kwartał to dla nas okres aktywnych działań biznesowych i badawczo-rozwojowych. Nasz cel jest jasny: rozwiązania XTPL mają zrewolucjonizować globalny przemysł. Każdego dnia rozwijamy naszą ultraprecyzyjną technologię drukowania nanomateriałów oraz poszerzamy portfolio naszych produktów. Podpisana kilka dni temu umowa z Instytutem w Stuttgarcie jest potwierdzeniem potencjału technologii komercjalizowanej przez XTPL”  mówi dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

XTPL DOSTARCZY DELTA PRINTING SYSTEM DLA UNIWERSYTETU W STUTTGARCIE

23 listopada 2020 roku, Spółka ogłosiła podpisanie pierwszego dużego komercyjnego kontraktu z Instytutem IGM. Przedmiotem umowy jest wynajem z opcją wykupu demonstratora technologii UPD – XTPl Delta Printing System – czyli systemu do precyzyjnego drukowania mikrostruktur, w tym struktur przewodzących. Maksymalna kwota kontraktu to 190 tys. EUR netto (ok. 880 tys. PLN netto). Institut für Großflächige Mikroelektronik w Stuttgarcie jest jednostką badawczą, która rozwija technologie wyświetlaczy we współpracy z największymi producentami w branży. Demonstrator technologii UPD znajdzie wykorzystanie w wytwarzaniu w pełni wydrukowanego wysokorozdzielczego wyświetlacza FPD.

XTPL prowadzi obecnie szereg rozmów na różnym poziomie zaawansowania z potencjalnymi kolejnymi odbiorcami drukarki Delta. Zainteresowane podmioty to zarówno centra badawcze jak i komórki B+R dużych korporacji technologicznych.

SUKCES EMISJI AKCJI

W lipcu Spółka z sukcesem zakończyła rundę finansową, której rezultatem było pozyskanie 12,85 mln zł na rozwój prac R&D, kontynuację procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie własności intelektualnej. XTPL ma zabezpieczone środki na działalność badawczo-rozwojową do początku 2022 roku.

ROZWÓJ CHMURY PATENTOWEJ

XTPL nieustannie poszerza swoją chmurę patentową. W trzecim kwartale 2020 roku Spółka złożyła w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent and Trademark Office) kolejny wniosek patentowy. Wysłane zgłoszenie patentowe zastrzega wykorzystanie metody XTPL do druku mikrometrycznych struktur na skomplikowanych podłożach. Takie podłoża są typowe dla nowoczesnych urządzeń mikroelektronicznych, takich jak diody microLED. Metoda XTPL daje unikalną możliwość wykonywania trwałych połączeń elektrycznych o wysokiej przewodności w elastycznych urządzeniach elektronicznych, co znajduje zastosowanie w elastycznej elektronice hybrydowej (FHE). Po Dacie Bilansowej (tj. po 30 września) XTPL złożyło jeszcze jeden wniosek patentowy, który zastrzega metodę precyzyjnego pozycjonowania dyszy drukującej, w szczególności podczas druku na podłożach o złożonej topografii, takich jak nowoczesne wyświetlacze czy elastyczne hybrydowe układy mikroelektroniczne.

NIEMIECCY ANALITYCY REKOMENDUJĄ “KUPUJ”

Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję. MainFirst to europejska instytucja z sektora usług finansowych, specjalizująca się w obszarach Equity Brokerage, Investment Banking i Fixed Income. Warto podkreślić, że XTPL jest pierwszą polską spółką rekomendowaną przez niemieckich analityków.

Read more