XTPL – najważniejsze działania w pierwszej połowie 2020 roku

(podsumowanie Raportu Półrocznego i istotnych wydarzeń w pierwszym półroczu 2020 roku)

• Intensyfikacja działań komercjalizacyjnych
• Rozbudowa portfolio patentowego
• Pozyskanie finansowania poprzez emisję akcji i obligacji zamiennych
• Rekomendacja „KUPUJ” od MainFirst Bank AG

SUKCES EMISJI AKCJI I OBLIGACJI

Na przełomie pierwszego i drugiego półrocza XTPL przeprowadziło emisję akcji serii T oraz obligacji zamiennych na akcje Spółki. Ogółem z emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje Spółka pozyskała 12,85 mln zł. Zakończenie subskrypcji akcji serii T miało miejsce w dniu 23 czerwca 2020 roku, natomiast emisja obligacji zamiennych na akcje miała miejsce w dniu 30 lipca 2020 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój procesu komercjalizacji, rozbudowę portfolio patentowego i dalsze prace B+R. Spółka szacuje, iż uwzględniając tylko wpływy z ostatniej rundy finansowej, zabezpieczyła kontynuowanie prac we wszystkich obszarach do początku roku 2022.

INTENSYFIKACJA DZIAŁAŃ KOMERCJALIZACYJNYCH

Począwszy od drugiego kwartału 2020 r. Spółka rozwija swoją ofertę autorskich produktów opartych na technologii UPD oraz, w przypadku tuszów, również dla innych technologii druku stosowanych na rynku.
Przychody z licencji pozostają celem strategicznym dla XTPL. Kontynuacja procesów komercjalizacji nakierowanych na sprzedaż licencji, wymaga dostarczenia demonstratora technologii XTPL do działów B+R naszych klientów. Wspomniany demonstrator technologii XTPL to drukarka laboratoryjna, na którą zidentyfikowaliśmy szersze zapotrzebowanie rynkowe. Urządzeniem tym zainteresowani są podmioty przemysłowe oraz akademickie, zajmujące się prowadzeniem innowacyjnych prac B+R w zakresie nowoczesnych komponentów elektronicznych. – mówi dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
Obecnie prowadzonych jest kilkadziesiąt rozmów z potencjalnymi klientami urządzenia laboratoryjnego w tym jedna na bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Dostarczenie tego typu systemu drukującego do partnerów przemysłowych bądź czołowych instytutów naukowych pozwoli na wygenerowanie znacznie większej popularności nowatorskiej metody opracowanej przez XTPL, co może wpłynąć na poszerzenie docelowych pól aplikacyjnych i związany z tym rozwój sprzedaży.
Ponadto Spółka znacznie rozszerzyła zakres swoich działań komercjalizacyjnych w zakresie tuszy do druku precyzyjnego. Stworzony został dedykowany dział sprzedaży oraz podstrona www, mająca ułatwić dostęp potencjalnym klientom zarówno do informacji jak i zamówień. Tusze XTPL są obecnie testowane w wielu jednostkach badawczo-rozwojowych w Europie. Oprócz tuszów do zastosowania w technologii XTPL, Spółka aktywnie rozszerza portfolio produktowe o inne dostępne na rynku technologie. Obecnie testowane technologie dla oferty tuszów obejmują: Aerosol Jet Printing, Ink-jet printing, Micro-dispensing, LIFT, EHD. Planowane są testy dotyczące technologii Flexography oraz Gravoure. W pierwszym półroczu 2020 r. zrealizowano sprzedaż do 4 klientów, w tym do tych z którymi Spółka jest zaangażowana w rozmowy handlowe na temat komercjalizacji opracowywanej technologii.

ROZWÓJ CHMURY PATENTOWEJ

Zespół badawczo-rozwojowy XTPL w pierwszym półroczu 2020 roku zakończył pracę nad 6 nowymi wnioskami patentowymi. Pierwsze dwa zgłoszenia. dotyczą metody i urządzenia do charakteryzacji i optymalizacji przepływu tuszu w dyszy głowicy drukującej. Metoda ta ma charakter ogólny i może być stosowana nie tylko w technologii XTPL, ale także na potrzeby innych technik drukowania. W związku z tym oba zgłoszenia patentowe mają znaczącą wartość komercyjną. Trzecie zgłoszenie patentowe to wynalazek kluczowy z punktu widzenia zastosowania technologii XTPL w sektorze inteligentnego szkła. Przedstawiono w nim sposób uzyskania znacznej poprawy parametrów przezroczystych przewodników. Czwarty wniosek dotyczy projektu nowej głowicy drukującej, wykorzystywanej w procesie Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD). Piąte zgłoszenie dotyczy formulacji tuszu o bardzo wysokiej lepkości, kompatybilnego z metodą UPD. Szósty wniosek patentowy złożony w 2020 roku pozwala przewidzieć parametry geometryczne drukowanych struktur na podstawie parametrów drukowania.

REKOMENDACJA MAINFIRST

W lutym 2020 roku niemiecki MainFirst Bank AG z Grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” w odniesieniu do akcji XTPL S.A. We wrześniu 2020 roku, po spotkaniu z przedstawicielami MainFirst Bank AG podczas konferencji Virtual Equity Forum, MainFirst Bank AG utrzymał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję. Niemiecki bank ocenił, że pierwsze wymierne efekty w procesie komercjalizacji XTPL są już widoczne. Według MainFirst dzięki poszukiwaniu różnych kanałów sprzedaży dla swoich produktów Spółka może w perspektywie średnioterminowej uzyskać stabilny strumień powtarzalnych przychodów. Raport został zlecony i opłacony przez XTPL.

Read more