XTPL – rekomendacja “KUPUJ” od niemieckiego MainFirst Bank AG

  • Niemiecki MainFirst Bank AG z grupy Stifel wydał rekomendację „KUPUJ” dla XTPL z ceną docelową 210 zł za akcję.
  • XTPL to pierwsza polska spółka analizowana przez MainFirst. 
  • MainFirst ocenia, że pierwsze wymierne efekty w procesie komercjalizacji XTPL są już widoczne.

Po spotkaniu z przedstawicielami MainFirst Bank AG podczas konferencji Virtual Equity Forum, XTPL otrzymało raport analityczny. Według niemieckich analityków wycena XTPL wskazuje na cenę docelową 210 zł za akcję. Wycena potwierdza potencjał komercjalizacji technologii XTPL.

Podczas spotkania Zarząd XTPL wyraźnie wskazał, czym XTPL wyróżnia się na tle konkurencji i jakie cechy technologii spółki dają jej przewagę nad klasycznymi, czy alternatywnymi metodami druku tj. wysoka lepkość tuszu, bardzo mały rozmiar drukowanych struktur, przy czym połączenie tych cech nie powoduje zapychania dyszy drukującej. Ponadto dalsze działania w kierunku zwiększenia lepkości i i zmniejszenia rozmiaru struktur powinny pozwolić spółce na zachowanie swojej wyjątkowej pozycji rynkowej. Według MainFirst dzięki poszukiwaniu różnych kanałów sprzedaży dla swoich produktów spółka może w perspektywie średnioterminowej uzyskać stabilny strumień powtarzalnych przychodów.

– Wycena MainFirst Bank AG jest potwierdzeniem potencjału XTPL i stałego postępu w komercjalizacji naszych rozwiązań technologicznych.  Na początku tego roku zakończyliśmy pierwsze transakcje sprzedaży, a to dopiero początek  – mówi dr Filip Granek, prezes XTPL.

MainFirst to europejska instytucja z sektora usług finansowych, specjalizująca się w obszarach Equity Brokerage, Investment Banking i Fixed Income. Zakresem swoich analiz obejmuje obecnie akcje 400 spółek, głównie z Europy.

Raport został zlecony i opłacony przez XTPL.

Read more