Podsumowanie zakończonej rundy finansowej

  • 30 lipca 2020 roku spółka podjęła uchwałę o dokonaniu przydziału 48.648 obligacji imiennych serii A zamiennych na akcje serii U spółki, których cena emisyjna wynosiła 74 zł
  • Łącznie objęte zostały obligacje w maksymalnej możliwej puli o wartości 3.599.952 zł
  • Ogólnie z emisji akcji i obligacji spółka pozyskała 12.849.952  zł

 

NWZA w dniu 8 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie emisji akcji serii T oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii U. Wynikiem zakończonej rundy finansowej (emisji akcji i obligacji) jest pozyskanie 12,85 mln zł na dalszy rozwój spółki. 2 letnie obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej 74 zł i podlegają wykupowi w dniu 30 lipca 2022 roku. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w skali roku.

W czerwcu 2020 XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji, w której udział wzięli zarówno inwestorzy z Polski i zagranicy, a także CEO spółki dr Filip Granek. Łącznie spółka pozyskała 12,85 mln zł z emisji akcji i obligacji.

“Dziękujemy inwestorom za zaufanie, a zespołowi CC Group za wsparcie w procesie fundrasingowym.”

podkreśla Filip Granek.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój prac R&D, kontynuację procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie własności intelektualnej.

XTPL ma zabezpieczone środki na działalność badawczo-rozwojową do początku 2022, a pozyskane w wyniku rundy finansowej fundusze przybliżą spółkę do celu jakim jest powszechne stosowanie technologii XTPL w przemyśle.

Read more