XTPL z sukcesem kończy emisję akcji

  • XTPL pozyskało 9,25 mln zł. w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. Jednocześnie spółka realizuje proces pozyskania finansowania z emisji obligacji zamiennych do maksymalnej kwoty 3,6 mln zł.
  • W emisji w trybie subskrypcji prywatnej wzięli udział zarówno inwestorzy z Polski, zagranicy, jak również założyciel i CEO spółki dr Filip Granek.
  • Środki z emisji zostaną przeznaczone na kontynuację procesu komercjalizacji technologii XTPL oraz na dalsze wzmocnienie ochrony własności intelektualnej spółki.

NWZA Spółki w dniu 8 czerwca podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego XTPL poprzez emisję akcji serii T w drodze subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna została ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki na poziomie 74 zł za jedną akcję. Pozyskane środki Spółka przeznaczy między innymi na intensywne prace nad technologią i jej komercjalizacją oraz na rozwój portfela patentowego.

Inwestorzy objęli 125 000 nowych akcji, czyli maksymalną pulę przewidzianą w ramach emisji. Pula została zwiększona z pierwotnego limitu 42 000 akcji z uwagi na znaczne zainteresowanie inwestorów działalnością spółki.

XTPL pozyskało zatem 9,25 mln zł  w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. Jednocześnie zgodnie z ustaleniami NWZA z dnia 8 czerwca, spółka realizuje proces pozyskania finansowania z emisji obligacji zamiennych do maksymalnej wartości 3,6 mln zł.

Cieszy nas znaczące wsparcie inwestorów dla ambitnych planów komercjalizacyjnych spółki, tym bardziej cieszymy się z zaufania i wsparcia inwestorów w czasie pandemii.  W obecnej rundzie udział wzięli między innymi  nasi udziałowcy ACATIS oraz Deutsche Balaton z Niemiec, również i ja wziąłem udział w emisji.  Bardzo cieszymy się z faktu, iż w nowej rundzie finansowej wzięły również udział fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI. Dzięki wpływom z emisji Spółka ma zapewnione środki na kontynuację procesów komercjalizacji oraz otwierania nowym pól aplikacyjnych do co najmniej I kwartału 2022 rokupodkreśla Dr Filip Granek, prezes XTPL.

Komercjalizacja technologii XTPL odbywa się w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej: m.in. do zastosowania w wyświetlaczach, półprzewodnikach czy inteligentnym szkle. Zdobyte przez Spółkę doświadczenie, będące wynikiem intensywnych działań biznesowych, pozwoliło właściwie zdefiniować potrzeby wspomnianych obszarów przemysłu i zaproponować nowatorskie rozwiązania w oparciu o technologię Spółki.

Dzięki zaufaniu inwestorów Spółka może w dalszym ciągu realizować cele, które doprowadzą do komercjalizacji technologii na skalę globalną. Dzięki nowym środkom, procesy zaplanowane przez Spółkę, które wymagają istotnych nakładów finansowych, mogą istotnie przyspieszyć.

 

Read more