XTPL z mocnym startem w 2020 rok

(podsumowanie Raportu oraz istotnych wydarzeń w I kwartale 2020 roku)

  • Podpisanie kolejnej umową na ewaluacje technologii XTPL – rozpoczęcie współpracy z chińskim Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd.
  • Realizacja pierwszych zamówień komercyjnych – sprzedaż nanotuszu opartego na nanocząstkach srebra
  • Kontynuacja rozbudowy międzynarodowej chmury patentowej rozwiązań XTPL
  • Zwiększenie przychodów w pierwszych miesiącach 2020 roku
  • Rozwój Spółki w dobie pandemii koronawirusa

– Po bardzo pracowitym 2019 roku, miniony kwartał dla XTPL to okres aktywnych działań rozwojowych, a także pierwszych komercyjnych transakcji. Ostatnie miesiące minęły pod znakiem intensywnych prac przybliżających spółkę do komercyjnego wejścia na rynek zaawansowanej elektroniki – mówi dr Filip Granek, prezes XTPL.

KOLEJNA UMOWA O EWALUACJĘ TECHNOLOGII ZE ŚWIATOWYM GRACZEM WYSOKICH TECHNOLOGII

Pod koniec lutego 2020 r., XTPL oraz Cowin Laser Technology Co Ltd z siedzibą w Chinach podpisały umowę o ewaluację technologii (Technology Evaluation Agreement). Cowin jest kolejną spółką, która szuka możliwości zaimplementowania rozwiązań XTPL na liniach produkcyjnych. Spółka ta poszukuje technologii do naprawy defektów w wyświetlaczach nowej generacji. Obecnie trwają kolejne zaawansowane prace nad ewaluacją technologii oraz rozmowy dotyczące przejścia do kolejnych etapów komercjalizacji technologii XTPL w dziedzinie naprawy defektów.

PIERWSZE KOMERCYJNE ZAMÓWIENIA

Spółka w ostatnich latach swojej działalności opracowała unikalną formulację tuszu przewodzącego z myślą o osiągnięciu jak najlepszych parametrów wydruku technologią UPD. W marcu tego roku nonotusze XTPL oparte na nanocząstkach srebra okazały się interesujące dla producentów z kilku sektorów przemysłu i spółka zrealizowała pierwsze komercyjne zamówienia. Dwie dostawy zrealizowane zostały dla partnerów działających w pierwszym komercjalizowanym przez XTPL polu aplikacyjnym, w sektorze wyświetlaczy, natomiast trzecia dla jednego z koncernów z regionu EMEA działających w branży wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki. W związku z rozpoczętym procesem sprzedaży nanotuszów XTPL przewiduje realizację kolejnych zleceń do nowych klientów.

POSZERZENIE PORTFOLIO PATENTOWEGO

W pierwszym kwartale 2020 roku Spółka złożyła w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (ang. United States Patent and Trademark Office) trzy kolejne wnioski patentowe, obejmujące dalsze warstwy ochrony własności intelektualnej w zakresie precyzyjnego druku. Pierwsze dwa zgłoszenia patentowe dotyczą metody oraz urządzenia do charakteryzacji i optymalizacji przepływu tuszu w dyszy głowicy drukującej. Metoda ta ma charakter ogólny i może być stosowana nie tylko w technologii XTPL, ale także na potrzeby innych technik drukowania. W związku z tym oba zgłoszenia patentowe mają znaczącą wartość komercyjną. Trzecie zgłoszenie patentowe to wynalazek kluczowy z punktu widzenia zastosowania technologii XTPL w sektorze inteligentnego szkła. Przedstawiono w nim sposób uzyskania znacznej poprawy parametrów przezroczystych przewodników. Łącznie do tej pory XTPL złożyło 15 wniosków patentowych.

WZROST PRZYCHODÓW DZIĘKI WYŻSZYM WPŁYWOM Z DOTACJI ORAZ REALIZACJI PIERWSZYCH ZAMÓWIEŃ KOMERCYJNYCH

Grupa XTPL w I kwartale 2020 roku odnotowała 932 tys. zł skonsolidowanych przychodów (w tym 893 tys. zł z tytułu dotacji, 20 tys. zł z tytułu usług badań i rozwoju oraz 19 tys. zł ze sprzedaży produktów) w porównaniu z 215 tys. zł w I kwartale 2019 roku (w całości z tytułu dotacji). W I kwartale XTPL odnotowała 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 3,34 mln zł w I kwartale 2019 roku.

Wynik netto I kwartału 2020 roku skorygowany o wycenę programu motywacyjnego (koszt niepieniężny) wynosi 1,48 mln zł straty w stosunku do 3,34 mln zł straty w I kwartale 2019 roku.

ROZWÓJ W DOBIE KORONAWIRUSA

Pierwszy kwartał 2020 r. to owocny okres dla Spółki. Pomimo pandemii koronawirusa, zespół badawczo-rozwojowy wraz z zespołem operacyjnym, prężnie działają w zakresie rozwoju biznesu. Prace technologiczne są kontynuowane w siedzibie Spółki z zachowaniem wszystkich norm ogłoszonych przez instytucje państwowe. Część pracowników technologicznych zaangażowana jest w tworzenie kolejnych wniosków dotacyjnych oraz wniosków patentowych, w związku z czym również częściowo pracują zdalnie. Wszelkie kontakty oraz spotkania biznesowe z partnerami odbywają się w formie telekonferencji. Działania zaplanowane (np. wysyłki nanotuszu do kontrahentów oraz przygotowanie i wysyłka próbek w ramach umów o ewaluacji technologii) są kontynuowane i przebiegają zgodnie z planem. Dział technologiczny i biznesowy prowadzą równocześnie intensywne prace nad pozyskaniem kolejnych klientów.

Read more