XTPL w 2019 roku zrealizowało kolejne kroki milowe w komercjalizacji technologii nanodruku

(podsumowanie Raportu Rocznego i istotnych wydarzeń w 2019 roku)

  • Nawiązanie relacji ze światowymi graczami branży wysokich technologii (m.in. koncern BOE);
  • Sukcesy badawczo-rozwojowe (m.in. druk linii przewodzących o szerokości jedynie 1,4 µm);
  • Rozwój międzynarodowej chmury patentowej (siedem złożonych nowych wniosków patentowych);
  • Utrzymanie kosztów operacyjnych na stabilnym poziomie i rozmowy o realizacji pierwszych zamówień komercyjnych (sprzedaż nanotuszu), sfinalizowane w marcu 2020 roku.

Rok 2019 okazał się dla XTPL okresem, w którym zrealizowaliśmy ważne kroki milowe w komercjalizacji naszej ultraprecyzyjnej metody nanodruku. Zacieśnienie współpracy ze światowymi liderami branży wysokich technologii, udane wydruki linii przewodzących o szerokości jedynie 1,4 µm, rozwój globalnej chmury patentowej rozwiązań XTPL, debiut na Głównym Rynku GPW w Warszawie, założenie spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych i przygotowania do startu pierwszych komercyjnych zamówień – sfinalizowanych w marcu 2020 roku – to wydarzenia, z których jesteśmy naprawdę dumni – mówi dr Filip Granek, prezes XTPL.

SILNE RELACJE BIZNESOWE

W 2019 roku Spółka podpisała dwie ważne umowy w obszarze rozwoju i komercjalizacji swojej technologii. Pierwszą było Memorandum of Understanding (MoU) z koreańskim HPK – jednym z głównych dostawców rozwiązań na potrzeby naprawy defektów dla koncernu LG Display. Drugą była umowa na ewaluację rozwiązania XTPL ze światowym gigantem rynku wyświetlaczy, chińskim koncernem BOE. Celem projektu jest poprawa przewodności elektrycznej dla najnowszej generacji wyświetlaczy OLED i QLED. Ponadto już
w 2020 roku XTPL zawarło porozumienie z chińskim Suzhou Cowin Laser Technology Co Ltd – dostawcą m.in. wspomnianego wyżej BOE oraz CSOT, liczącego się gracza rynku FPD. Dotyczy ono wdrożenia metody XTPL w obszarze naprawy defektów w wyświetlaczach.

– Proces komercjalizacji w firmach takich jak XTPL składa się przynajmniej z kilku faz, a każda z nich może trwać do kilkunastu miesięcy. Zawarte w 2019 i 2020 roku umowy to wejście na kolejne poziomy współpracy z poszczególnymi partnerami. Oznaczają one ewaluację technologii XTPL przez partnerów lub inicjują etap dopasowania technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego partnera. Pomyślne zakończenie obecnych etapów otworzy negocjacje warunków przyszłych kontraktów komercyjnych, docelowo opartych o licencjonowanie metody XTPL – uzupełnia Prezes XTPL.

PIERWSZE ZAMÓWIENIA KOMERCYJNE

W marcu 2020 roku sfinalizowaliśmy rozmowy z trzema partnerami z rynku wyświetlaczy w obszarze sprzedaży pierwszych partii nanotuszu XTPL. To ważny moment w historii naszej działalności, a jednocześnie realizacja zapowiedzi osiągania pierwszych przychodów ze sprzedaży. Transakcje te otwierają przed nami kolejne szanse komercyjne i uwiarygadniają naszą spółkę podkreśla dr Filip Granek.

Opracowane przez wewnętrzny dział badawczo-rozwojowy XTPL nanotusze wykazują szczególne właściwości fizyko-chemiczne, interesujące z punktu widzenia producentów zaawansowanej elektroniki. Pozwalają osiągać bardzo dobre parametry nanodruku przy zachowaniu jego wysokiej precyzji. Tusze są chronione międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi.

STABILIZACJA KOSZTÓW MIMO WZROSTU SKALI DZIAŁALNOŚCI

XTPL S.A. w 2019 roku odnotowała 2,1 mln zł przychodów (dotacje) oraz 24,2 mln zł skonsolidowanej straty netto (11,2 mln zł bez uwzględnienia wpływu programu motywacyjnego). Nakłady na B+R oraz koszty ogólnego zarządu w horyzoncie ostatnich kwartałów utrzymywały się na stabilnym poziomie.

KOLEJNE GLOBALNE ZGŁOSZENIA PATENTOWE

– W ostatnich kwartałach XTPL prowadziło aktywne prace w zakresie rozwoju chmury patentowej. Złożyliśmy w 2019 roku siedem międzynarodowych zgłoszeń dotyczących założeń naszej technologii. Do dzisiaj zarejestrowanych zostało już 13 wniosków patentowych. Miniony rok był bardzo owocny w obszarze B+R, ściśle związanym z aktywnością na polu własności intelektualnej. Zespół XTPL opracował m.in. założenia procesu druku struktur z odstępami między nimi rzędu zaledwie 2 μm, nowych serii tuszów o wysokim stężeniu opartych na nanocząstkach srebra i miedzi, czy technologii druku na foliach do zastosowania w tensometrach – wskazuje dr Filip Granek.

Prezes spółki uzupełnia, że dla XTPL własność intelektualna jest czynnikiem budującym wartość spółki i jej przewagi konkurencyjne oraz pomaga nawiązywać kolejne relacje biznesowe. Ponadto odpowiednia skala ochrony własności intelektualnej zapewni firmie odpowiednią pozycję w negocjacjach przyszłych umów komercyjnych i warunkuje bezpieczeństwo w komercjalizacji technologii.

NADCHODZĄCE KWARTAŁY KONTYNUACJĄ DYNAMIKI ROZWOJU 2019 ROKU

Prezes XTPL podkreśla istnienie w otoczeniu makro wyzwań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Notowany od kilku tygodni spadek aktywności gospodarczej w największych gospodarkach świata może skutkować obniżeniem wzrostu gospodarczego. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i jest w ciągłym kontakcie z partnerami. Pomimo oczywistych wyzwań m.in. logistycznych współpraca ta odbywa się jak do tej pory bez większych zakłóceń, choć nie można wykluczyć opóźnień w zależności od dalszego rozwoju sytuacji na świecie. Jednakże model biznesowy XTPL nie opiera się na działalności w sektorach najbardziej narażonych na negatywne skutki epidemii i globalnego kryzysu.

– Jesteśmy pewni, że wykonana w minionym roku praca wzmocniła pozycję naszej spółki i jej wartość na mapach technologicznych gigantów rynku zaawansowanej elektroniki. W 2020 roku nie zamierzamy zwalniać tempa, a takie wydarzenia jak realizacja pierwszych kontraktów sprzedaży nanotuszu już w I kwartale są tego najlepszym dowodem – dodaje dr Filip Granek.

Read more