XTPL realizuje komercyjne zamówienie dla partnera przemysłowego

  • XTPL finalizuje kolejną transakcję sprzedaży unikalnego nanotuszu;
  • Dostawa realizowana jest dla jednego z koncernów z regionu EMEA działających w branży wyświetlaczy i kilku innych sektorach zaawansowanej elektroniki;
  • Sprzedaż nanotuszu potwierdza zainteresowanie partnera technologią XTPL, otwiera dalsze szanse komercyjne i uwiarygadnia spółkę.

XTPL zrealizowało kolejną dostawę nanotuszu opracowanego w laboratoriach spółki. Transakcja stanowi potwierdzenie znaczącego zainteresowania partnera technologią XTPL i oznacza wejście na kolejny poziom zaawansowania w relacji biznesowej pomiędzy podmiotami. Co ważne, klient ten działa na rynku wyświetlaczy, a także w kilku innych perspektywicznych dla XTPL sektorach zaawansowanej elektroniki, co istotnie zwiększa pole dla potencjalnej współpracy.

– Nasz kolejny klient wytwarza m.in. urządzenia na linie produkcyjne dedykowane dla branży wyświetlaczy. To międzynarodowy koncern z siedzibą główną w regionie EMEA. Zakup nanotuszu przez partnera, z którym prowadzimy rozmowy na temat wdrożenia naszej technologii przybliża spółkę do komercyjnego wejścia na rynek zaawansowanej elektroniki – mówi dr Filip Granek, prezes XTPL.

Nanotusze polskiej spółki są interesujące dla producentów z kilku sektorów przemysłu ponieważ wykazują innowacyjne właściwości fizyko-chemiczne. To między innymi przełomowe formuły nanotuszów pozwalają  XTPL osiągać tak znakomite rezultaty jeśli chodzi o precyzję druku.

– Odpowiedni dobór tuszu ma znaczący wpływ na wytwarzane struktury. Właściwości fizyko-chemiczne tuszu można modyfikować za pomocą specjalnych dodatków. Formulacje tuszów XTPL są unikatowe i chronione przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Jest to jeden z elementów, który powoduje, że XTPL znajduje się na mapach technologicznych liderów kilku branż przemysłu, a także, że spółka zacieśnia relacje z ich dostawcami – dodaje Filip Granek

Ze względu na konieczność zachowania poufności klient XTPL nie wyraził zgody na ujawnienie jego nazwy. Jest to znaczący gracz na rynku zaawansowanej elektroniki z siedzibą główną w regionie EMEA. W ostatnich miesiącach XTPL informowało o podpisaniu kolejnych porozumień z silnymi partnerami takimi jak BOE (globalny lider rynku wyświetlaczy) czy HPK oraz Cowin – producenci urządzeń do naprawy defektów dla takich gigantów jak LG Display, CSOT czy Tianma. XTPL współpracuje obecnie z tymi podmiotami w ramach zaawansowanych projektów proof of concept, by rozwiązywać wyzwania technologiczne nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych generacji produktów.

 

Read more