Herbert Wirth nowym członkiem Rady Nadzorczej XTPL S.A.

  • 9 stycznia br. akcjonariusze XTPL powołali do Rady Nadzorczej prof. Herberta Wirtha, m.in. byłego Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.
  • Wirth dysponuje znaczącym doświadczeniem w zakresie rozwoju firm na rynkach globalnych oraz unikatowymi kompetencjami i siecią kontaktów, które strategicznie wzmocnią działania biznesowe spółki w szczególności na rynku chińskim
  • Sebastian Młodziński, współtwórca XTPL, złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej, motywowaną koniecznością pełnego zaangażowania w nowe wyzwania biznesowe.
  • Młodziński deklaruje dalsze wsparcie spółki i chce pozostać jej akcjonariuszem.

 

–  Objęcie przez Pana prof. Herberta Wirtha funkcji członka Rady Nadzorczej XTPL to strategiczne wzmocnienie międzynarodowych kompetencji spółki, dzięki którym efektywnie budujemy jej globalny charakter. Pan prof. Wirth jest doświadczonym menadżerem, który prowadził prawdziwie globalne projekty, posiadającym także wiedzę w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Te kompetencje to niebagatelne atuty, które z pewnością przyczynią się do dalszego budowania wartości XTPL mówi dr Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Prof. dr hab. inż. Herbert Wirth był Prezesem KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2009 – 2016. W tym okresie spółka zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 50 proc. (z 12,1 do 19 mld zł).

Wirth to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania globalnym przedsiębiorstwem działającym na kilku kontynentach. Miał on znaczący wpływ na rozwinięcie międzynarodowych operacji tej spółki. Obecnie pracuje jako wykładowca na Politechnice Wrocławskiej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

– Widząc ogromny potencjał w unikatowej technologii rozwijanej przez XTPL, z przyjemnością podjąłem się nowej roli. Będę wspierał Zarząd w komercjalizacji projektów, zwłaszcza na rynkach azjatyckich. Jestem przekonany, że rozwiązania opracowane przez spółkę pomogą globalnym producentom w sprostaniu ich wyzwaniom technologicznym. Oferowana niezrównana precyzja druku, jego skalowalność oraz wpisywanie się tego technologicznego rozwiązania w kluczowe megatrendy na rynku elektroniki to bezsprzeczne przewagi konkurencyjne, które w mojej ocenie będą decydować o sukcesie XTPL na świecie – wskazuje prof. Herbert Wirth.

Równolegle 9 stycznia br. do spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Sebastiana Młodzińskiego, współtwórcę XTPL. Młodziński deklaruje dalsze wsparcie spółki oraz chce pozostać jej akcjonariuszem.

– Nowe wyzwania biznesowe wymagają ode mnie pełnego zaangażowania. Podjąłem zatem trudną decyzję o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej XTPL. Nie zmienia to mojego przekonania, że spółka odniesie globalny komercyjny sukces. Kibicuję całemu zespołowi i w miarę możliwości, będę ich wspierał. Wyrazem mojej wiary w firmę jest również fakt, że chcę dalej być jej akcjonariuszem. Jestem pewny, że XTPL, które współtworzyłem, ma ogromny potencjał i długofalowo przyniesie inwestorom znaczący zysk – wyjaśnia Sebastian Młodziński, obecnie CEO firmy Timate.

Młodziński w latach 2015-2017 pełnił w XTPL funkcję Prezesa i Członka Zarządu, rozwijając firmę wraz z Filipem Grankiem – obecnym CEO – od początku jej istnienia.

 – Jesteśmy wdzięczni Sebastianowi Młodzińskiemu za owocne lata bliskiej współpracy i rozwijania spółki. Życzymy mu sukcesów w nowych wyzwaniach biznesowych. Jednocześnie bardzo nas cieszy pozytywna decyzja o dołączeniu do Rady Nadzorczej spółki Pana prof. Wirtha, który wesprze XTPL w wejściu na kolejny poziom i efektywnym funkcjonowaniu spółki na międzynarodowych rynkach – uzupełnia Filip Granek.

Read more