XTPL wchodzi w kolejne etapy współpracy z silnymi partnerami

  • Współpraca z HPK – jednym z głównych dostawców LG Display – w celu zaimplementowania technologii nanodruku w urządzeniach koreańskiego partnera do naprawy defektów w wyświetlaczach;
  • Ewaluacja technologii dla BOE; projekt ma na celu rozwinięcie rozwiązania dla nowej generacji wielkoformatowych wyświetlaczy OLED;
  • Przeprowadzenie prywatnej emisji akcji o wartości ponad 10 mln zł;
  • Kolejne 3 międzynarodowe zgłoszenia patentowe w III kw. 2019;

 

KONSEKWENTNIE NAPRZÓD W PROCESIE KOMERCJALIZACJI

W czasie pierwszych 9 miesięcy br. XTPL koncentrowało się na realizacji kolejnych faz złożonego procesu komercjalizacji. Działania spółki w tym obszarze doprowadziły m.in.: do podpisania dwóch ważnych umów w okresie bezpośrednio poprzedzającym publikację sprawozdania finansowego za III kwartał 2019. To memorandum of understanding (MoU) z koreańskim HPK, które w zeszłym tygodniu odbyło wizytę referencyjną we wrocławskiej siedzibie XTPL, oraz umowa na ewaluację technologii z chińskim koncernem BOE. Oba porozumienia dotyczą branży wyświetlaczy, ale innych jej obszarów.

– Od początku zakładaliśmy, że kierujemy nasze rozwiązanie do liderów rynku. Umowy z azjatyckimi partnerami to kolejne etapy na drodze do realizacji tego celu. HPK to jeden z liczących się na rynku producentów m.in. urządzeń do naprawy defektów, a jednocześnie jeden z głównych dostawców tych urządzeń dla koncernu LG Display. Natomiast BOE to obecnie światowy lider produkcji wyświetlaczy[1]. Podpisane porozumienia to nie tylko wejście na wyższy poziom relacji biznesowych z tymi partnerami, ale przede wszystkim krok naprzód, mający przybliżyć XTPL do zawarcia komercyjnych kontraktów – tłumaczy dr Filip Granek, prezes XTPL.

XTPL i HPK są zainteresowani zawarciem umowy licencyjnej. Ten model komercjalizacji najlepiej zabezpiecza interesy polskiej spółki, pozwala na optymalne wykorzystanie jej potencjału do kreowania nowych rozwiązań technologicznych oraz na szybsze wejście na rynek. W przypadku partnera z Chin realizowany obecnie etap współpracy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii XTPL. Co ważne, BOE zadeklarowało, iż w przypadku sukcesu projektu będzie zainteresowane rozpoczęciem negocjacji dotyczących głównych założeń biznesowych współpracy komercyjnej.

Jeśli chodzi o typ oferowanego przez naszą spółkę rozwiązania, to HPK poszukuje efektywnej technologii naprawy defektów w wyświetlaczach, którą producent ten zamierza zaimplementować w wytwarzanych przez siebie urządzeniach. Natomiast z BOE realizujemy projekt ewaluacji rozwiązania dla nowej klasy wyzwań, jakie sprawia produkcja najnowszej generacji wyświetlaczy takich jak OLED czy QLED.

– wyjaśnia Filip Granek

DYWERSYFIKACJA RYNKÓW

Obok działań dedykowanych do sektora wyświetlaczy, spółka realizuje także zaawansowany projekt typu proof of concept z amerykańskim producentem – liderem branży inteligentnego szkła. Efektem tego projektu ma być znacząca poprawa właściwości użytkowych produktów partnera, a także otwarcie dla niego nowych obszarów rynku. Jednocześnie obecny etap współpracy może doprowadzić w nadchodzącym roku do zawarcia umowy o charakterze komercyjnym.

 

PROGRAM MOTYWACYJNY ZAWAŻYŁ NA WYNIKACH

Przychody spółki za trzy kwartały 2019 r. wyniosły 1,6 mln zł i pochodziły z dotacji. Spółka oczekuje na wpłatę kolejnych ok 2 mln zł z tytułu dotacji w nadchodzących miesiącach. Na poziomie wyniku netto spółka zanotowała stratę w wysokości 18,5 mln zł. Główny wpływ na poziom osiągniętej straty miał rozpoznany w II kwartale koszt realizacji programu motywacyjnego opartego na akcjach spółki (11,6 mln zł). Wynik spółki bez uwzględnienia tego zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniósł zatem – 6,9 mln zł. Poziom kosztów operacyjnych w III kw. br. był zgodny z wcześniejszymi założeniami finansowymi.

 

ROZWÓJ CHMURY PATENTOWEJ I PRZEŁOMY TECHNOLOGICZNE

Dla firm działających w obszarze tzw. deep tech, takich jak XTPL, własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość chmury patentowej przekłada się na ich wartość. Na chwilę obecną spółka posiada 10 wniosków patentowych, ale deklaruje, że do końca 2020 r. jej portfel patentowy wzrośnie do 35 zabezpieczonych zgłoszeń. Najistotniejsze wnioski z punktu widzenia przyszłej licencji, które zostały już złożone przez XTPL, dotyczyły rozwiązań w obszarze naprawy defektów. Jest to istotne, ponieważ wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zagwarantuje spółce bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem pierwszych kontraktów z wybranymi partnerami.

Osiągnięć technologicznych, które będziemy chcieli zabezpieczyć nie brakuje. Zespół XTPL niemal co tydzień pokonuje kolejne bariery rozwijając naszą unikatową metodę i dopasowując ją do wymogów konkretnych pól aplikacyjnych, czy idąc dalej, konkretnych klientów. Dalszy rozwój technologii spółki, tak by spełniała wymogi nie tylko obecnych, ale i przyszłych generacji urządzeń, poprawi naszą pozycję negocjacyjną i przyczyni się do wzrostu wartości ewentualnej umowy licencyjnej – podsumowuje Filip Granek.

 


[1] Pod względem powierzchni całkowitej wyprodukowanych globalnie wyświetlaczy, źródło: IHS Markit

Read more