XTPL rozpoczęło współpracę ze światowym gigantem rynku wyświetlaczy

  • Przełomowa technologia ultraprecyzyjnego nanodruku XTPL na celowniku BOE – jednego z czołowych światowych graczy na rynku wyświetlaczy.
  • Oba podmioty podpisały umowę (ang. TEA – Technology Evaluation Agreement), uruchamiającą ewaluację technologii XTPL przez chińskiego partnera.
  • Obecny etap współpracy ma na celu potwierdzenie parametrów technologii XTPL oraz zdefiniowanie zakresu modyfikacji koniecznych do przeprowadzenia pod kątem zaspokojenia potrzeby technologicznej BOE.
  • Przychody BOE w 2018 r. wyniosły 13,9 mld USD (97,1 mld juanów chińskich).
  • Zgodnie z deklaracjami chińskiego partnera, następstwem sukcesu w tym etapie będą negocjacje biznesowe z XTPL mające na celu podpisanie komercyjnego kontraktu.

 

XTPL PARTNEREM DLA GLOBALNYCH LIDERÓW

– Umowa z BOE potwierdza, że technologia XTPL jest w obszarze zainteresowań największych światowych producentów wyświetlaczy. Liderzy tego sektora chcą z nami bezpośrednio współpracować i wychodzą z inicjatywą. BOE zgłosiło się do nas podczas tegorocznych targów branżowych Display Week w Kalifornii. Producent ten chce dzięki naszej technologii poprawić przewodność elektryczną w nowych generacjach wyświetlaczy. Nawiązanie współpracy poszerza obszar zastosowania naszej technologii w tej branży – tłumaczy dr Filip Granek, prezes XTPL.

Chińskie BOE to światowy lider w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy. To również jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie – tylko w 2018 r. złożyła 9585 patentów (w sumie ma ich na koncie ponad 70 tys.), dzięki czemu zajęła 17. miejsce wśród największych firm patentowych wg USPTO (Urzędu Patentowego i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych). Zeszłoroczne przychody BOE wyniosły 13,9 mld USD.

XTPL zaoferuje chińskiemu partnerowi technologię umożliwiającą tworzenie transparentnych siatek przewodzących poprawiających przewodność elektryczną w nowych generacjach wyświetlaczy. Częściowo to rozwiązanie technologiczne rozwinęliśmy już w ramach prac nad technologią dedykowaną do rynku naprawy defektów w branży wyświetlaczy oraz do rynku  inteligentnego szkła. Mniejszy jest zatem zakres wstępnych prac badawczo – rozwojowych, które wymagane są by dostosować technologię bazową do konkretnego pola aplikacyjnego. To pozwoli naszej spółce na rozpoczęcie projektu proof of concept z BOE na wyższym poziomie zaawansowania. W konsekwencji może to istotnie przyczynić się do zwiększenia dynamiki realizacji projektu. Należy oczywiście pamiętać, że w przypadku komercjalizacji technologii typu deep-tech są to złożone i wieloetapowe procesy, gdzie nic nie dzieje się z dnia na dzień.– dodaje dr Filip Granek.

Po spełnieniu wszystkich wymogów specyfikacji technologicznej BOE nastąpi przejście do kolejnego etapu w procesie komercjalizacji. Celem następnej fazy (ang. design in) będzie dopasowanie technologii do konkretnych wymagań procesu produkcyjnego partnera. Jednocześnie BOE zadeklarowało, iż w przypadku sukcesu realizowanego projektu kolejnym etapem będzie rozpoczęcie negocjacji dotyczących głównych założeń biznesowych współpracy komercyjnej.

Read more