Międzynarodowi gracze zainteresowani inwestycją w XTPL

Zachodni inwestorzy kolejny raz zadeklarowali gotowość do inwestycji w XTPL. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych renomowanych międzynarodowych podmiotów Zarząd XTPL podjął decyzję o przeprowadzeniu emisji akcji o charakterze widełkowym po cenie odpowiadającej średniej notowań z ostatniego miesiąca pomniejszonej o 7% dyskonta. Pozyskane środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój – zwłaszcza na rynku Azji Południowo-Wschodniej – i wzmacnianie portfela patentowego.

Systematyczne spotkania z zachodnimi inwestorami prowadzone przez Zarząd w ostatnich miesiącach pokazały, że tamtejsze instytucje finansowe są nie tylko zainteresowane działalnością XTPL, ale są również skłonne dokapitalizować spółkę. Gotowość do objęcia akcji XTPL zgłosiły zagraniczne fundusze inwestycyjne. Budujący międzynarodową strukturę renomowanych inwestorów Zarząd XTPL, zdecydował o przeprowadzeniu emisji do 65 tys. nowych akcji po cenie 130 zł za akcję.

Technologia rozwijana przez XTPL ma zmienić reguły gry panujące w przemyśle. Widzimy to wyraźnie rozmawiając chociażby z korporacjami z branży wyświetlaczy (flat display market), czyli pierwszego rynku, w którym spółka zamierza wdrożyć swoją technologię. Budujemy wokół siebie silne struktury międzynarodowych ekspertów rynkowych  – skupionych w Radzie Doradczej – i jesteśmy otwarci na współpracę z zagranicznymi inwestorami, którzy mają olbrzymie doświadczenie w inwestowaniu w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju. Rozumieją oni długofalowy potencjał XTPL i są cierpliwi we wspieraniu spółki na drodze do komercjalizacji. Dlatego z dużą satysfakcją odebraliśmy deklarację zainteresowania objęciem emisji od kolejnych międzynarodowych funduszy.– uważa dr Filip Granek, prezes oraz współtwórca XTPL.

XTPL ma zabezpieczone środki na działalność, jednak zastrzyk świeżego kapitału zwiększa możliwości prowadzenia przez spółkę prac komercjalizacyjnych. Dzięki nowym środkom, procesy zaplanowane przez spółkę, a wymagające istotnych nakładów finansowych, mogą istotnie przyspieszyć.

– XTPL ma zapewnione bieżące finansowanie, ale przed nami kolejne, znaczne inwestycje w budowanie potencjału na przyszłość. Największą wartością naszej firmy – poza unikalną technologią i zespołem – jest własność intelektualna, dlatego pozyskany kapitał wydamy przede wszystkim na dalszy rozwój rodziny patentowej. Jesteśmy mocno zaawansowani we współpracy z dużymi korporacjami przy rozwijaniu przełomowego rozwiązania naprawy defektów dla branży wyświetlaczy. W tym kontekście dodatkowy kapitał pozwoli nam działać szybciej i z pozycji równorzędnego partnera. Kolejnym strategicznym priorytetem spółki jest rynek smart glass. Długofalowe inwestycje w tym obszarze są konieczne, gdyż XTPL jest silnie zaangażowane we wspólny z partnerem (liderem tego sektora) rozwój technologii. Ma być ona odpowiedzią na znaczące wyzwania tej branży, wyzwania, których rynek jeszcze nie rozwiązał, a potencjał widzi właśnie w naszej technologii – uważa Maciej Adamczyk, członek zarządu XTPL.

XTPL przewiduje także zwiększenie w przyszłości nakładów na rozwój biznesu w Azji Południowo-Wschodniej. Ze względu na koncentrację na tym obszarze kluczowych graczy z sektora wyświetlaczy jest to obecnie dla spółki jeden z priorytetowych rynków.

Niedawne dołączenie do zarządu amerykańskiej spółki XTPL Japończyka Hiroshi Menjo, odpowiedzialnego za sukcesy japońskich i amerykańskich młodych firm technologicznych, jest potwierdzeniem tego kierunku.

Rynek potrzebuje równowagi pomiędzy rozwojem produktów końcowych, a ich technologiami składowymi. Technologia XTPL jest rozwiązaniem, które wspiera tę równowagę, jednocześnie niosąc ze sobą zasadne zmiany w efektywności, jakości i kosztach.  XTPL ma więc ogromny potencjał, lecz wchodząc na rynek, m.in. rynek azjatycki, potrzebuje jeszcze mocniej ukierunkowanej strategii. To jeden z powodów, dla których zgodziłem się dołączyć do Rady Doradczej XTPL. – tłumaczy Hiroshi Menjo

Zarząd XTPL nie pierwszy raz spotkał się zainteresowaniem zagranicznych inwestorów objęciem akcji spółki. Wcześniej dwukrotnie inwestowały w XTPL niemieckie fundusze: Heidelberger Beteiligungsholding oraz ACATIS Investment.

Read more