Nowy potencjał dla technologii XTPL w sektorze smart glass

Nanotechnologiczny XTPL zamyka trzeci kwartał 2018 r. realizując jednocześnie wieloetapowy i zaawansowany projekt typu proof of concept dla rosnącego sektora inteligentnego szkła (smart glass). Spółka szczególnie aktywnie działa na rynku amerykańskim i pracuje nad kolejnymi wnioskami patentowymi. Ten dynamiczny rozwój spotęgowany jest ponownymi inwestycjami dwóch niemieckich funduszy: ACATIS oraz Heidelberger Beteiligungsholding. Ten ostatni 12 listopada 2018 poinformował o przekroczeniu progu 10% w akcjonariacie XTPL S.A.

„Trzeci kwartał 2018 r. to dla nas bardzo owocny okres. Zarówno zespół badawczo-rozwojowy jak i zespół operacyjny, działający w zakresie rozwoju biznesu, stawia teraz przede wszystkim na koncentrację. Dzięki wsparciu doświadczonej rady doradczej efektywnie wybraliśmy kluczowe obszary zastosowań dla naszej technologii, te o największym potencjale komercyjnym na obecnym etapie rozwoju. W skład rady doradczej XTPL wchodzą osoby o imponującym dorobku, eksperci rynkowi, którzy wiedzą, jak skutecznie realizować nasze cele. Możemy dzięki temu działać jeszcze pewniej. Obecnie intensyfikujemy prace w celu walidacji naszej technologii dla partnera z sektora smart glass w Stanach Zjednoczonych.” – komentuje dr Filip Granek, prezes XTPL.

„Rynek inteligentnego szkła przeżywa obecnie silny trend wzrostowy. Jednym z obszarów, w którym rozwój mógłby przyspieszyć jeszcze mocniej, jest znaczne skrócenie procesu zmiany szkła z jaśniejszego na ciemniejsze. Technologia XTPL ma potencjał, aby umożliwić ten postęp.” – dodaje Harold Hughes, były CFO Intela i CEO Rambusa, a obecnie m.in. członek rady doradczej XTPL.

Realizując projekty typu proof of concept Spółka potwierdza wyjątkowe możliwości swojej technologii w odniesieniu do konkretnych branż. – „Tak było także w przypadku pochodzącego z Chin globalnego producenta urządzeń do produkcji wyświetlaczy. Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do jego wizyty referencyjnej w naszej siedzibie. Cierpliwość się opłaca. – dodaje Filip Granek.

Realizacja obecnej – niezwykle zaawansowanej specyfikacji technicznej – oznaczać będzie dla XTPL otwarcie drogi do bardzo perspektywicznego segmentu smart glass, będącego na etapie dynamicznej ekspansji zwłaszcza na rynku północno-amerykańskim.

Wielkość tego sektora w 2017 r. wynosiła $200 mln, natomiast – co warte podkreślenia – jego wskazywana dynamika rozwoju w 2017-2022 (CAGR) kształtuje się na poziomie aż 40,6%*. Partnerstwo z producentem, mającym szanse na zdominowanie tego rynku, w średniej i długiej perspektywie czasowej może stanowić istotny element przyszłych przychodów spółki. Zabezpieczenie kapitałowe działań komercjalizacyjnych w Stanach Zjednoczonych zapewnią nowe rundy finansowania od niemieckich akcjonariuszy – funduszy inwestycyjnych ACATIS oraz Heidelberger Beteiligungsholding. Pozyskane niemal 9 mln zł pozwoli także wzmocnić międzynarodowy portfel patentowy XTPL. Biznesowym efektem nowych zgłoszeń ochronnych ma być przede wszystkim zabezpieczenie kolejnych warstw wypracowywanego IP.

„Spółka ma osiągać przychody ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i nanotuszów, ale w niektórych wypadkach nie wykluczamy także licencjonowania technologii. Jako beneficjent, XTPL zyska dostęp do rynków, których wielkość liczona jest w miliardach dolarów. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL na tych rynkach przyniesie ogromny wzrost wartości Spółki, który w dużej mierze oparty będzie na prawach własności intelektualnej przez nią zabezpieczonych.” – tłumaczy Granek.

Obecnie XTPL dąży do szybkiego rozwoju portfela patentowego oraz prowadzi aktywne rozmowy z czołowym amerykańskim producentem inteligentnego szkła, z którym pozytywne zakończenie prac proof of concept umożliwi przejście do kolejnej fazy projektu. Efektem wdrożenia przełomowej technologii nanodruku rozwijanej przez XTPL do tego sektora ma być m.in. opracowanie dla użytkowników rozwiązań nowej generacji o innowacyjnych, dotąd niedostępnych funkcjonalnościach.

 

Źródło

Read more