XTPL w drodze na GPW i frankfurcki Open Market

  • Główny parkiet giełdy oznacza dotarcie do szerszej grupy inwestorów instytucjonalnych
  • Dual listing pomoże w relacjach spółki z kontrahentami i inwestorami zza granicy
  • Spółka przygotowuje się do testów beta innowacyjnej drukarki, rozwija kolejne ścieżki biznesowe

Wrocławskie XTPL, rozwijające przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów, m.in. dla producentów z branży elektroniki drukowanej, rozpoczyna nowy etap. Zarząd spółki poinformował właśnie o obraniu kursu na przejście z New Connect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Według planu spółka, mogąca pochwalić się kapitalizacją na poziomie ponad 100 mln zł, w ciągu kilku miesięcy zadebiutuje na GPW.
Podpisaliśmy właśnie umowę z kancelarią prawną Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, mającej odegrać wiodącą rolę w tym procesie. Zaczynamy wspólne prace m.in. nad prospektem emisyjnym. Zależy nam na debiucie na „dużej giełdzie” m.in. dlatego, by znaleźć się w kręgu zainteresowań inwestorów instytucjonalnych, doceniających innowacje w skali globalnej. Na dziś większość z nich z założenia nie inwestuje w spółki notowane na New Connect. Tymczasem XTPL szybko rośnie, rozwija swoje technologie i linie biznesowe, co powoduje, że zgłasza się do nas coraz więcej instytucji finansowych, zainteresowanych kupnem akcji spółki – tłumaczy dr Filip Granek, prezes i założyciel XTPL.

Obecnie w akcjonariacie XTPL jest dwóch inwestorów zagranicznych, mających więcej niż 5 proc. akcji spółki. To niemieckie fundusze inwestycyjne Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Universal-Investment GmbH, łącznie zarządzające aktywami liczonymi w setkach miliardów EUR. W 2018 r. XTPL będzie jeszcze bliżej inwestorów zza zachodniej granicy: po debiucie na GPW, wrocławska spółka ma być notowana na kolejnej giełdzie – frankfurckim Open Market (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Borse.
GPW oznacza dla nas uzyskanie jednolitego paszportu europejskiego, ułatwiającego debiut na zagranicznych giełdach jak i zdobywanie tam kapitału. Open Market to dynamiczny rynek dla małych i średnich podmiotów, obserwowany przez liczących się niemieckich inwestorów a zarazem nieobjęty restrykcyjnymi regulacjami. Dual listing to nasz kolejny krok w budowie międzynarodowego ekosystemu inwestorskiego wokół XTPL – zaznacza Filip Granek.

Od debiutu we wrześniu 2017 r. i pozyskania od inwestorów ponad 10 mln zł, XTPL konsekwentnie realizuje cele emisji. W pierwszej połowie 2018 r. spółka rozpocznie testy beta innowacyjnej drukarki a już teraz XTPL rozwija nowy obszar zastosowania swojej technologii, używanej do naprawy zepsutych połączeń metalicznych w cienkowarstwowych układach elektronicznych.
W oparciu o wyniki swoich dotychczasowych badań, XTPL poszukuje partnerów do  wspólnego rozwoju technologii do wdrożeń u producentów matryc wyświetlaczy TFT/LCD, krzemowych ogniw słonecznych, układów scalonych oraz płytek PCB, szukających tańszego i efektywniejszego sposobu usuwania defektów w strukturach metalicznych, powstających na etapie produkcji – zapewnia Filip Granek.
Wartość światowego rynku dla tego typu rozwiązań szacowana jest na ok. 4,5 mld USD i rośnie w tempie ponad 7% rocznie.

 


Open Market (Freiverkehr)
Regulowany, nieoficjalny rynek powołany do życia w 1987 r. pod auspicjami Deutsche Borse. Zrzesza małe i średnie spółki a niemiecka solidność wymaga od emitentów spełnienia dodatkowych wymagań aby zapewnić przejrzystość rynku. Spółki muszą m.in. publikować na swojej stronie internetowej po angielsku lub niemiecku zaudytowane raporty roczne i raporty kadry zarządzającej. Spółki muszą też na bieżąco informować inwestorów o wszelkich wydarzeniach, mających wpływ na kondycję firmy.

XTPL
To innowacyjna spółka technologiczna, komercjalizującą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów, m.in. dla producentów z branży elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejności Spółka zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klientów. W kolejnym etapie powstaną też drukarki przemysłowe.
Od 14 września 2017 r. Spółka jest notowana na rynku New Connect.


Read more