XTPL bierze udział w pierwszej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

W październiku 2017 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszą edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ma on na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a firmami z branży nowych technologii. W jego ramach doktoranci pracują nad swoimi projektami i na uczelni, i w wybranym przez siebie innowacyjnym przedsiębiorstwie. Dwóch zakwalifikowanych do programu młodych naukowców zdecydowało się na prowadzenie swoich prac w XTPL.

Doktoraty wdrożeniowe w XTPL realizują doktoranci: Mateusz Łysień oraz Tomasz Wysoczański, którzy ukończyli studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej, odpowiednio w zakresie chemii i fizyki.

Technologia XTPL wyrosła z badań naukowych prowadzonych w ramach uczelni, dlatego doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest współpraca naukowców z biznesem. Badania są zresztą cały czas istotną częścią działalności XTPL, ponieważ pozwalają nam zyskać przewagę nad konkurencją. Dlatego bez wahania zdecydowaliśmy na udział w programie „Doktorat wdrożeniowy”. Bliska współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Polską Akademią Nauk, gdzie realizowane są oba doktoraty, jest dla nas szczególnie cenna. Liczymy na to, że na wspólnych działaniach XTPL i młodych doktorantów skorzystają obie strony – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Tomasz Wysoczański zajmuje się w firmie XTPL tworzeniem złożonych modeli numerycznych, które pozwalają na lepsze zrozumienie procesu XTPL oraz równoczesną optymalizację różnych parametrów druku. W modelach brany jest pod uwagę szereg zjawisk optycznych, elektrycznych oraz tych związanych z dynamiką płynów.

Cieszy nas fakt, że tak zdolni, młodzi naukowcy postanowili realizować się w Polsce. Mają oni możliwość przeprowadzenia swoich badań w XTPL, a jednocześnie tworzyć będą własność intelektualną spółki. Badania Tomasza pozwalają na istotne przyspieszenie prac eksperymentalnych: zamiast kosztownych eksperymentów doświadczalnych prowadzone są symulacje numeryczne – mówi dr Piotr Kowalczewski, kierownik Laboratorium Symulacji Numerycznych w XTPL.

Mateusz Łysień natomiast odpowiada za syntezę wybranych nanomateriałów metalicznych, półprzewodnikowych i luminescencyjnych, a następnie opracowanie opartych na nich tuszów przewodzących. Tusze te znajdują zastosowanie w procesie wytwarzania submikronowych struktur przewodzących za pomocą technologii XTPL.

Doktorat wdrożeniowy Mateusza umożliwia przeprowadzenie szeregu niekonwencjonalnych prac badawczych, na które w wielu firmach produkcyjnych brakuje czasu. Dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać przełomowe wyniki, które pozwolą firmie XTPL wejść na zupełnie nowe rynki – mówi dr Maciej Zięba, kierownik Laboratorium Nanomateriałów i Nanotuszów w XTPL.

Każdy z doktorantów ma dwóch opiekunów merytorycznych – jednego z XTPL, a drugiego ze swojej uczelni. Efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przedłożenie pracy doktorskiej o charakterze wdrożeniowym.

Read more