XTPL SA z dotacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

2,5 mln zł to dofinansowanie, jakie XTPL SA otrzyma w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Środki przeznaczone będą na opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej, które następnie poddane zostaną testom – wewnętrznym oraz w centrach R&D dużych korporacji i instytutów badawczych.

Spółka XTPL SA we wrześniu zadebiutowała na NewConnect. Aktualnie emitent koncentruje się na komercjalizacji swojego rozwiązania i właśnie na ten proces przeznaczy pieniądze pozyskane z IPO. Dodatkowo zdobyte środki publiczne pozwolą lewarować kapitał inwestorów giełdowych i przyspieszą proces wprowadzania produktu na rynek.

Teraz skupiamy się na działaniach, które przyniosą firmie pierwsze przychody. Budujemy właśnie dział rozwoju biznesu, stworzymy laboratoria zajmujące się badaniami konkretnych zastosowań naszej technologii, wyprodukujemy także pierwszą partię drukarek laboratoryjnych przeznaczoną do zaawansowanych testów wewnętrznych i zewnętrznych – mówi Filip Granek, CEO w XTPL. – Dzięki dodatkowemu kapitałowi z Regionalnego Programu Operacyjnego możemy efektywniej dysponować kapitałem pozyskanym z publicznej emisji akcji.

Wniosek o dofinansowanie spółka XTPL złożyła na początku marca. Koszt całkowity projektu wynosił 4,5 mln zł, natomiast kwota dotacji ze środków UE – 2,5 mln zł. Pieniądze zostały przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020 działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”.

Read more