Kolejny zagraniczny fundusz inwestuje w spółkę XTPL SA

Do grona znaczących akcjonariuszy XTPL SA dołączył kolejny fundusz inwestycyjny z Niemiec, który po debiucie ogłosił, że przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Według zawiadomienia Heidelberger Beteiligungsholding AG posiada 102.000 akcji Emitenta.

Heidelberger Beteiligungsholding AG, który jest częścią notowanego na giełdzie we Frankfurcie znanego niemieckiego holdingu inwestycyjnego Deutsche Balaton AG o kapitalizacji 192 mln euro, to firma inwestycyjna lokująca kapitał przede wszystkim w papierach wartościowych notowanych na rynku kapitałowym, głównie w obligacjach i akcjach. Spółka wybiera najczęściej niemieckie aktywa, jednak korzysta także z atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych poza granicami swojego kraju, ponieważ jej zarząd nie podlega żadnym ograniczeniom, jeśli chodzi o regiony, branże lub okres inwestycyjny. W dniu 14 września fundusz zawiadomił o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zainteresowanie zagranicznych inwestorów jest dla nas potwierdzeniem atrakcyjności naszej spółki i globalnego potencjału technologii XTPL. Nie ukrywamy tego, że jednym z kluczowych aspektów naszej strategii jest współpraca z międzynarodowymi liderami technologicznymi. Inwestorzy spoza Polski pozwalają nam nawiązać kontakty z istotnymi podmiotami na zagranicznych rynkach. Zaufanie, jakim obdarzyli naszą spółkę, uwiarygadnia wartość i technologię XTPL – mówi dr Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.

Heidelberger Beteiligungsholding AG to drugi zagraniczny fundusz inwestycyjny w akcjonariacie XTPL. Wcześniej w ofercie publicznej Emitenta udział wziął także ACATIS Investment GmbH, który objął ponad 5% akcji XTPL. ACATIS to jeden z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w krajach niemieckojęzycznych, a wartość jego aktywów wynosi 3 miliardy euro.

Read more