Międzynarodowy fundusz inwestycyjny w akcjonariacie XTPL

ACATIS Investment GmbH – fundusz inwestycyjny z Niemiec – objął ponad 5% akcji spółki XTPL w ofercie publicznej. Nowy akcjonariusz XTPL jest jednym z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w Europie. Wartość aktywów ACATIS to 3 miliardy euro.

ACATIS Investment GmbH zarządza jednymi z najczęściej nagradzanych niemieckich funduszy inwestycyjnych. Zarządzający nim dr Hendrik Leber został uznany najlepszym managerem funduszu inwestycyjnego w 2017 roku przez jednego z wiodących wydawców ekonomicznych w Niemczech – der Finanzen Verlag, a czasopismo „Privat Banker” przyznało ACATIS Investment GmbH tytuł najlepszego funduszu butikowego w 2016 roku. Ponadto Fundusz jest co roku wyróżniany przez Euro Fund Awards w różnych kategoriach.

Zaangażowanie się inwestora o profilu międzynarodowym potwierdza wiarygodność przyjętego przez nas modelu biznesowego. Obecność ACATIS w naszym akcjonariacie to z jednej strony spory zastrzyk środków finansowych, ale z drugiej dostęp do międzynarodowego know-how w zakresie budowania wartości i rozwoju biznesu w branżach technologicznych, a także wsparcie w budowaniu relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw działających na różnych rynkach (tj. z potencjalnymi kontrahentami). Wierzymy, że fakt, iż ACATIS stał się naszym partnerem, wpłynie pozytywnie na ocenę naszej spółki przez kontrahentów o globalnym zasięgu i umożliwi efektywne dotarcie do nich z oferowaną przez nas technologią – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Polityka inwestycyjna ACATIS Investment GmbH polega na wybieraniu spółek ze znaczącym potencjałem wzrostu, których wartość wewnętrzna przewyższa aktualną cenę rynkową. Fundusz jest inwestorem głównie długoterminowym, zatem jego obecność poprawia stabilność akcjonariatu. Co więcej, dołączenie akcji XTPL do portfela ACATIS świadczy o uznaniu przez fundusz branży nanotechnologicznej jako bardzo perspektywicznej. Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną ACATIS, poprzez aktywne wspieranie firm i dzielenie się doświadczeniem, uczestniczy w budowaniu wartości przedsiębiorstw, w które zainwestował.

Spółka XTPL prowadziła zapisy na akcje w ofercie publicznej w lipcu. W transzy instytucjonalnej zaoferowano 135 tysięcy akcji, natomiast klienci detaliczni mogli zapisać się na łącznie 20 tysięcy akcji. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. W wyniku przeprowadzenia Oferty publicznej Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

XTPL niebawem zadebiutuje na NewConnect.

Read more