XTPL będzie licencjonować swoją technologię

Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji technologii XTPL na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair). Decyzja jest efektem rozmów z partnerami zainteresowanymi nabyciem technologii spółki oraz analiz, potwierdzających zalety zastosowania tego modelu.

Spółka prowadzi rozmowy na temat komercjalizacji rozwijanej technologii z kilkoma dużymi graczami. Są wśród nich czołowi dostawcy linii produkcyjnych dla tego sektora (potencjalni bezpośredni klienci technologicznej spółki). W tej grupie jest m.in. międzynarodowy koncern notowany na NASDAQ, którego przychody w 2018 r. wyniosły ponad 4 mld USD. Kolejny z zainteresowanych partnerów to duży koreański producent wyświetlaczy (potencjalny klient końcowy dla technologii XTPL), notowany na giełdzie w Seulu, którego przychody za rok 2018 przekroczyły 50 mld USD. Model licencyjny preferuje większość potencjalnych klientów, którzy są zainteresowani zakupem rozwiązania oferowanego przez spółkę.
– Wszystkie te podmioty zadeklarowały zainteresowanie współpracą z XTPL w zakresie naprawy defektów właśnie w modelu licencyjnym. Potwierdzili oni także gotowość do szybkiej wizyty referencyjnej w naszych laboratoriach. XTPL ma potencjał by wspierać globalnych gigantów z branży wyświetlaczy oraz innych sektorów zaawansowanej elektroniki, tak by mogli oni produkować urządzenia w oparciu o licencjonowany know-how spółki.” – wyjaśnia Filip Granek, prezes oraz współtwórca XTPL.

Zarząd spółki zwraca uwagę przede wszystkim na możliwość wykorzystania istniejącego już potencjału przyszłego licencjobiorcy w zakresie efektywnego przygotowania technologii do wdrożenia przemysłowego. Prace takie obejmują zazwyczaj przeprowadzenie testów rozwiązania w kilku cyklach w warunkach produkcyjnych.

Co ważne, w takim modelu to po stronie licencjobiorcy pozostają wszelkie aspekty związane ze sprzedażą finalnego produktu (logistyka, dystrybucja czy obsługa klienta). W tym przypadku produktem tym będą urządzenia do produkcji wyświetlaczy z modułami do naprawy defektów w oparciu o unikalną technologię XTPL.
– Uważamy, że partnerstwa strategiczne oraz licencjonowanie technologii pozwolą w najskuteczniejszy sposób wdrożyć technologię w danym sektorze, zabezpieczyć powtarzalne przychody i skupić się na kolejnym polu aplikacyjnym. Przełomowa technologia i chronione IP generuje przewagi biznesowe na lata, pozwalając osiągać znaczące, powtarzalne zyski. To jest długofalowy model na zbudowanie globalnie liczącej się spółki technologicznej o największej wymiernej wartości – podkreśla Filip Granek

Model licencyjny, przyjęty przez XTPL, wymaga odpowiedniego przygotowania i globalnego zabezpieczenia przedmiotu licencji, którym będzie własność intelektualna oraz unikalne know–how. W związku z tym spółka planuje systematycznie powiększać tworzoną chmurę patentową.

Rozmowy z potencjalnymi klientami wskazują również, że istotnym czynnikiem wpływającym na wartość licencji jest rozwój technologii XTPL do potrzeb naprawy defektów dla nowoprojektowanych generacji wyświetlaczy, które będą wdrażane do produkcji dopiero w kolejnych latach. Spółka uruchamia zatem dodatkowy projekt badawczo-rozwojowy, mający na celu spełnienie także potencjalnych wymagań technologicznych dla tych generacji produktów. Ewentualny sukces tego projektu oznacza wydłużenie o kilka kolejnych lat oczekiwanego czasu ekonomicznego wykorzystania licencji przez licencjobiorców.

Read more